Regionaal Groenprogramma

Het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland 2010-2020 is de leidraad voor de uitvoering. De uitvoering vindt plaats in clusters; per cluster worden uitvoeringsovereenkomsten afgesloten. Deze overeenkomsten beslaan een termijn van vier jaar.

Het Regionaal groenprogramma is in 2016 geëvalueerd. De evaluatie is hieronder opgenomen.
De provinciale visie op het groen in Holland Rijnland is verwoord in de notitie Tuin van Holland.

Voor de volgende clusters zijn overeenkomsten afgesloten:

2010-2014

  • Cluster Stedelijke Agglomeratie (Leiden en omgeving)
  • Veenweiden en plassen/Leidse Ommelanden
  • Duin en Bollenstreek
  • Duin, Horst en Weide/land van Wijk en Wouden

Deze uitvoeringsovereenkomsten zijn terug te vinden op de pagina Achtergrondinformatie.

2012-2016

  • Duin, Horst en Weide/land van Wijk en wouden
  • Veenweiden en plassen/Leidse Ommelanden
  • Stedelijke agglomeratie

Deze uitvoeringsovereenkomsten zijn terug te vinden op de pagina Achtergrondinformatie.

2014-2018

  • Groen recreatieve verbindingen en bestemmingen
  • Leidse Ommelanden
  • Duin-en Bollenstreek

Regionaal Groenprogramma

Uitvoeringsovereenkomsten

Nieuws

Back To Top
Ga naar de inhoud