Organisatie

De organisatie Holland Rijnland stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen dertien gemeenten in de gelijknamige regio. De samenwerkende gemeenten zijn Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.

Holland Rijnland kenmerkt zich door een gevarieerd Hollands landschap en een rijke cultuur in het hart van de Randstad. Daardoor is het een zeer aantrekkelijke regio om in te wonen, te werken en te recreëren. Door als dertien gemeenten samen te werken, willen we die eigenschappen verder versterken.

Werkprogramma 2023

In het werkprogramma worden de contouren van Holland Rijnland voor 2022–2026 geschetst.

Juridische basis en bestuur

De juridische basis voor regionale samenwerking is een zogenaamde ‘gemeenschappelijke regeling’. Dit is een publiekrechtelijke overeenkomst tussen bestuursorganen van verschillende gemeenten die bepaalt dat bepaalde taken en bevoegdheden regionaal worden uitgevoerd.

Holland Rijnland kent een bestuursmodel bestaande uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Gemeenten kiezen zelf of zij collegeleden, raadsleden of een combinatie afvaardigen in het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur is het Algemeen Bestuur aangewezen en heeft een voorzitter. Uit elk van de drie clusters (Duin- en Bollenstreek, de Leidse regio en de Rijn- en veenstreek) zijn momenteel twee leden voorgedragen.

Hiernaast is elk college van Burgemeester en Wethouders (B&W) vertegenwoordigd in een portefeuillehoudersoverleg. In dit overleg treffen portefeuillehouders elkaar en worden adviezen geformuleerd aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur. De gemeentelijke vertegenwoordigers spreken in deze overleggen namens de eigen gemeente.

Om goed in te spelen op de besluitvorming in Holland Rijnland, kent een groot aantal gemeenteraden een commissie of werkgroep regiozaken. Deze commissie kan de raadsvergaderingen afstemmen op het vergaderschema van de regio.

De meeste gemeenten hebben een ambtelijke regiocoördinator benoemd. De regiocoördinator is op de hoogte van wat er speelt in de regio en wie het aanspreekpunt is voor het regionale onderwerp in die gemeente. Ongeveer tien keer per jaar komen de verschillende regiocoördinatoren bijeen.

OrganisatieNaam
Alphen aan den RijnVanessa Walravens
HLT SamenJochem Timmers (tijdelijk)
Kaag en BraassemLuuk Loupias
KatwijkSusanne van der Palen en Renate van Leeuwen
LeidenJeroen Kries en Rijk van Walsem
LeiderdorpSonja Hoedjes
NieuwkoopJop Kluis (tijdelijk)
NoordwijkAyyoeb Ichaarine en Edelweiss Franklin
OegstgeestSimone Klok (tijdelijk)
VoorschotenCornelis van Haaften
ZoeterwoudeRené Haerkens van den Brand
Back To Top
Ga naar de inhoud