Over ons

Over ons

Holland Rijnland is een samenwerking van en voor dertien gemeenten in het hart van de Randstad. Binnen Holland Rijnland werken wij samen om de kwaliteit van wonen, werken, leren en leven van inwoners, ondernemers en instellingen te verbeteren.

 

Door gezamenlijk op te treden, vergroten wij de slagkracht en de impact van projecten. Denk hierbij aan uitdagingen die te complex zijn voor individuele gemeenten, die de gemeentegrenzen overschrijden of waarbij samenwerking tot meer efficiëntie leidt. Verder lobbyen wij bij de provincie, het rijk en externe partijen om de ambities van de samenwerkende gemeenten te realiseren.

 

Hiernaast voeren wij ook verschillende taken uit op het gebied van leerplicht, jeugdhulp, woonruimteverdeling en doelgroepenvervoer.

 

In de ‘Inhoudelijke Agenda 2016-2020’ geven de dertien gemeenten richting en invulling aan hun gezamenlijke ambities. Hierin komen we samen tot duurzame en robuuste oplossingen. De agenda beschrijft kort en krachtig waaraan we als Holland Rijnland werken.

 

Download de Infowijzer Holland Rijnland 2018 (infographic)
2,56 mb

Nieuws