Lobby

Holland Rijnland lobbyt namens en samen met de dertien gemeenten van de regio. Als regio staan we krachtiger en hebben we meer slagkracht richting provincie en de landelijke overheid.

Afgelopen jaar zijn er diverse lobbybrieven verstuurd. Namens de 13 gemeenten diverse brieven naar het rijk met betrekking tot warmte, voor elektriciteit naar de provincie en met vele andere partijen is er een lobbybrief aan het Rijk gestuurd over de ecologische meekoppelkansen bij de A4. Voor de Bubble Barrier is er in 2020 een verzoek gestuurd naar de provincie voor een financiële bijdrage.

De zes regio’s van Zuid-Holland, waarvan Holland Rijnland er een is, verzonden gezamenlijk een brief aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Justitie en Veiligheid over de opgave van huisvesting voor statushouders.

Ook is er een zienswijze en brief gestuurd over de Aanvullingsregeling geluid over de geluidsoverlast van Schiphol. De verschillende brieven zijn hieronder terug te vinden.

Nieuws

Back To Top
Ga naar de inhoud