Regionale strategie mobiliteit

Mobiliteit

Holland Rijnland is een dynamische regio, geografisch ingeklemd tussen de metropoolregio’s Rotterdam-Den Haag en Amsterdam. Bij de aanpak van mobiliteitsknelpunten kijken we naar lange-termijnontwikkelingen, zoals veranderde werk- en leefpatronen en de invloed op onze mobiliteitsbehoefte. De verduurzaming van verkeer en vervoer speelt daarin een rol. Gezamenlijk bepalen we hoe Holland Rijnland over twintig jaar nog steeds bereikbaar is op een veilige en schone manier. Hierbij houden we ook rekening met ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen, economie, energie en behoud van natuur en landschap.

Mobiliteitsvraagstukken vragen om regionale samenwerking tussen gemeenten. We ontwikkelen een strategie die verder kijkt dan de gemeente- en regiogrenzen en die zowel inwoners als bedrijven ten goede komt. Daarvoor gaan de dertien Holland Rijnland gemeenten in gesprek met de provincie, het Rijk, belangenorganisaties, natuurorganisaties en omliggende regio’s. Samen zetten we ons in om plannen te realiseren. Dit heeft slagkracht nodig in lobby, ontwikkeling en realisatie.

Groene voornemens voor 2023? Zo verduurzaam jij het woon-werkverkeer van je medewerkers

Wil je aan de slag met het verduurzamen van je woon-werkverkeer of wil je je voorbereiden op de CO2-registratieplicht die vanaf 1 juli 2023 geldt? Meld je dan aan voor deze drie webinars.

Lees verder over het woon-werkverkeer van medewerkers

OV-concessie Zuid-Holland Noord

De concessie Zuid-Holland Noord heeft betrekking op het busvervoer in de regio Holland Rijnland en Midden-Holland. De provincie is verantwoordelijk voor het functioneren van dit busvervoer en stuurt de vervoerder aan. Voor de huidige concessieperiode is dat Arriva. De provincie controleert de kwaliteit van het vervoer en de uitvoering volgens het contract.

Lees verder over de OV-concessie Zuid-Holland Noord

Regiotaxi

De Regiotaxi Holland Rijnland is een kruising tussen bus en taxi. Wie reist met de Regiotaxi, wordt thuis opgehaald en naar de gewenste bestemming gereden. Het is een soort deeltaxi die tijdens de rit meerdere mensen kan ophalen of afzetten. Zowel mensen met als zonder Wmo-indicatie voor vervoer, kunnen gebruikmaken van de Regiotaxi Holland Rijnland.

Lees verder over de Regiotaxi

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid staat door toenemende mobiliteit steeds meer onder druk. Uit landelijke cijfers blijkt dat het aantal verkeersgewonden in 2019 steeg en dat de daling van het aantal verkeersdoden stagneert.

Lees verder over verkeersveiligheid

Doorfietsroutes

Holland Rijnland maakt zich sterk voor een gedegen doorfietsroutenetwerk in de regio. Recent heeft Holland Rijnland samen met de gemeenten en in afstemming met de provincie Zuid-Holland, corridors in kaart gebracht welke doorfietsroutes in de toekomst de voorkeur hebben.

Lees verder over doorfietsroutes

Nieuws

Back To Top
Ga naar de inhoud