vervoer van deur tot deur, voor iedereen

Richtlijnen Coronavirus – 01 juli 2020

VERSOEPELING MAATREGELEN

Scootmobielen mogen weer mee!
Per 1 juli zijn de coronamaatregelen verder versoepeld door het kabinet.

Eén van de belangrijkste gevolgen voor de Regiotaxi is dat scootmobielen weer mee mogen in de Regiotaxi. Tot 1 juli kon dat niet om chauffeurs niet aan teveel contactmomenten bloot te stellen.

Ook is het eerder gestelde maximaal aantal reizigers in een voertuig komen te vervallen.
Wel dient u tijdens de rit een niet-medisch mondkapje te dragen.

Een aantal andere maatregelen blijft de komende tijd nog wel van kracht.
Lees hier meer over op onze pagina over corona.


Regiotaxi Holland Rijnland

Logo RegiotaxiDe Regiotaxi Holland Rijnland is een kruising tussen bus en taxi. Wie reist met de Regiotaxi, wordt thuis opgehaald en naar de gewenste bestemming gereden. Het is een soort deeltaxi die tijdens de rit meerdere mensen kan ophalen of afzetten. Zowel mensen met als zonder Wmo-indicatie voor vervoer, kunnen gebruikmaken van de Regiotaxi Holland Rijnland.

Holland Rijnland beheert het contract, onderhoudt contacten met vervoerder De Vier Gewesten en volgt nauwlettend of deze zich houdt aan de eisen in het contract | 288 kb |. Dit gebeurt aan de hand van gegevens die de vervoerder maandelijks aanlevert. Verder houdt Holland Rijnland contact met de gemeentelijke Wmo-afdelingen en uiteraard met de reizigers. Holland Rijnland is ook aanspreekpunt voor klanten die niet willen bellen met de klantenservice van de vervoerder zelf of daar niet verder komen. Via de klankbordgroep Regiotaxi, waarin belangenorganisaties zijn vertegenwoordigd, informeert Holland Rijnland de belanghebbenden over de ontwikkelingen, maar krijgt zij ook informatie over het functioneren van het systeem.

In 2019 nam Holland Rijnland het initiatief voor een klanttevredenheidonderzoek. De rapportage is in november 2019 besproken met de gemeenten en de klankbordgroep. Op basis hiervan vinden extra gesprekken met de vervoerder plaats, die meespelen bij het al dan niet verlengen van het huidige contract in 2021. Afhankelijk hiervan start in 2020 of later  de voorbereiding van een nieuwe contractperiode.


Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief van de Regiotaxi