vervoer van deur tot deur, voor iedereen

Richtlijnen Coronavirus – 20 mei 2020

Beste reiziger,

allereerst willen wij de hoop en wens uitspreken dat u het allemaal nog goed maakt.
Hiernaast willen wij u graag informeren over de stand van zaken m.b.t. de Regiotaxi in deze roerige tijden.

De Regiotaxi rijdt momenteel nog door voor wie vervoer nodig heeft. Wat de gevolgen van de ontstane situatie voor het vervoer zijn, wordt van dag tot dag bekeken; updates worden geplaatst op www.rthr.nl en deze site.

Op onze vraag-en-antwoordpagina vind u de meest recente aandachtspunten:

 • Zorg dat uw juiste telefoonnummer bekend is bij de Klantenservice voor het geval zij contact met u moeten opnemen
 • Boek uw rit zo vroeg mogelijk
 • Momenteel geen taxi-indicatie of voorinzitindicatie
 • Instappen in de Regiotaxi
 • Reizen met een begeleider
 • Vervoerspas alleen laten zien
 • Vermijd contant geld

Regiotaxi Holland Rijnland

Logo RegiotaxiDe Regiotaxi Holland Rijnland is een kruising tussen bus en taxi. Wie reist met de Regiotaxi, wordt thuis opgehaald en naar de gewenste bestemming gereden. Het is een soort deeltaxi die tijdens de rit meerdere mensen kan ophalen of afzetten. Zowel mensen met als zonder Wmo-indicatie voor vervoer, kunnen gebruikmaken van de Regiotaxi Holland Rijnland.

Holland Rijnland beheert het contract en onderhoudt contacten met vervoerder De Vier Gewesten en volgt nauwlettend of deze zich houdt aan de eisen in het contract. Dit gebeurt aan de hand van gegevens die de vervoerder maandelijks aanlevert. Verder houdt Holland Rijnland contact met de gemeentelijke Wmo-afdelingen en uiteraard met de reizigers. Holland Rijnland is ook aanspreekpunt voor klanten die niet willen bellen met de klantenservice van de vervoerder zelf of daar niet verder komen. Via de klankbordgroep Regiotaxi, waarin belangenorganisaties zijn vertegenwoordigd, informeert Holland Rijnland de belanghebbenden?  over ontwikkelingen maar krijgt zij ook informatie over het functioneren van het systeem.

Vanwege het toegenomen aantal klachten in 2019, nam Holland Rijnland het initiatief voor een klanttevredenheidonderzoek. De rapportage is besproken in november met de gemeenten en de klankbordgroep. Op basis hiervan vinden extra gesprekken met de vervoerder plaats, die meespelen bij het al dan niet verlengen van het huidige contract in 2021. Afhankelijk hiervan start in 2020 of later  de voorbereiding van een nieuwe contractperiode.


Reserveringen

0900 – 20 22 368
(2 ct.per minuut + eventuele kosten van uw mobiele telefoon).
Meer informatie over reserveringen


Klantenservice

Voor vragen, klachten, etc.
0900 – 20 22 369
(2 ct.per minuut + eventuele kosten van uw mobiele telefoon).

U kunt uw vraag of klacht ook online insturen.

Tarieven

Tarieven 2020

Documenten

Informatie voor OV-reizigers
444 kb


Informatie voor Wmo’ers over de Regiotaxi
520 kb


Privacyreglement Regiotaxi
146 kb


Programma van Eisen Regiotaxi
288 kb


Veel van de informatie op deze site kunt u downloaden als pdf-bestand.
Om pdf-bestanden te kunnen lezen, heeft u het programma Adobe Reader nodig.
U kunt dit programma hier gratis downloaden.
Ontvangt u liever een papieren folder, stuur ons dan een e-mail met uw gegevens.

Richtlijnen Coronavirus - 20 mei 2020

Beste reiziger,

allereerst willen wij de hoop en wens uitspreken dat u het allemaal nog goed maakt.
Hiernaast willen wij u graag informeren over de stand van zaken m.b.t. de Regiotaxi in deze roerige tijden.

De Regiotaxi rijdt momenteel nog door voor wie vervoer nodig heeft. Wat de gevolgen van de ontstane situatie voor het vervoer zijn, wordt van dag tot dag bekeken; updates worden geplaatst op www.rthr.nl en deze site.

Op onze vraag-en-antwoordpagina vind u de meest recente aandachtspunten:

 • Boek uw rit zo vroeg mogelijk
 • Zorg dat uw juiste telefoonnummer bekend is bij de Klantenservice voor het geval zij contact met u moeten opnemen
 • Momenteel geen voorinzitindicatie
 • Instappen in de Regiotaxi
 • Reizen met een begeleider
 • Vervoerspas alleen laten zien
 • Vermijd contant geld