Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid staat door toenemende mobiliteit steeds meer onder druk. Het aantal verkeersgewonden in het gebied van Holland Rijnland is sinds 2016 flink gestegen.

Holland Rijnland heeft voor de jaren 2022 tot en met 2024 een Actieprogramma Verkeersveiligheid | 1,43 mb | opgesteld. Het Dagelijks Bestuur stelde dit programma vast op 16 september 2021.

Het Actieprogramma is de basis voor een effectieve, regionale aanpak van verkeersveiligheid. Het richt zich met name op gedragsbeïnvloeding. Er wordt aangesloten bij de uitgangspunten van permanente verkeerseducatie. Aan de onderwijsbegeleidingsdienst is opdracht verleend om scholen voor het basis- en het voortgezet onderwijs te werven voor een structurele aanpak van verkeerseducatie. Voor de basisscholen wordt een verkeersleerkracht aangeboden welke in opdracht van Holland Rijnland praktische lessen geeft in alle leerjaren van de scholen en de school ondersteunt en adviseert bij het zelfstandig vormgeven van praktische verkeerseducatie.
Verder vinden er jaarlijks praktijkdagen voor jonge autorijders plaats en zijn er rijvaardigheidsdagen voor senioren en scootmobielgebruikers.
Op 235 campagneborden langs de wegen in Holland Rijnland worden vijf maal per jaar posters gewisseld waarbij wordt aangesloten op landelijke campagnes.
Ook vindt er een regionale fietsverlichtingscampagne over de gehele regio plaats en een BOB-sportcampagne.
Daarnaast zijn er nog meer acties door het hele jaar heen.

Holland Rijnland heeft voor de uitvoering van het Actieprogramma 2022-2024 een subsidie van de Provincie Zuid-Holland ontvangen ter grootte van 2.261.105 euro. Het Dagelijks Bestuur ontving de subsidiebeschikking op 4 januari 2022.

Naast het Actieprogramma werkt Holland Rijnland in 2022 aan een zogenaamde uitvoeringsagenda in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 | 5,42 mb |. Deze agenda geeft prioritaire  inframaatregelen aan op basis van een risicoanalyse van verkeersveiligheidsrisico’s en kan mogelijk de basis zijn voor aan te vragen subsidies door de gemeenten bij het Rijk.

Nieuws

Back To Top
Ga naar de inhoud