Maatschappij

Voor vele samenlevingsvraagstukken heeft de regio Holland Rijnland een optimaal niveau van sociale voorzieningen, zowel in kwaliteit, omvang als in samenhang. Wij gaan uit van een integrale, vraaggerichte dienstverlening. Hierbij ligt de regie in toenemende mate bij de burger zelf en gaan we uit van zijn zelfredzaamheid.

 

Tot 2020 zet Holland Rijnland zich extra in voor de realisatie van twee speerpunten, te weten: de ondersteuning van jongeren tot 27 jaar en de opvang en huisvesting van bijzondere doelgroepen. Verder bevorderen wij de arbeidsparticipatie van schoolverlaters en voeren we de naleving uit van de leerplicht. Als regio hebben wij daarnaast gemeenschappelijke opgaven op het gebied van arbeidsmarktbeleid en de aanpak laaggeletterdheid. Verder spelen wij een rol op de terreinen, cultuur en talentcoaching . Ook verkennen wij de voordelen van samenwerking op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Cultuur

Regiotaxi

Zorg

 

Bij maatschappelijke thema’s ondersteunt Holland Rijnland de gemeenten door een platform te bieden, bijvoorbeeld voor beleidsontwikkeling, inkoop of belangenbehartiging.

Nieuws