Skip to content

Dak- en thuisloosheid

Om beleid goed af te stemmen op de groep dak- en thuisloze mensen, is het belangrijk om de werkelijke aard en omvang hiervan in kaart te brengen. Daarvoor doen wij als regio Holland Rijnland mee aan de ETHOS-telling van 2024.

In Nederland ontbreekt het zicht op de volledige groep dak- en thuisloze mensen. Dat komt omdat kinderen, vrouwen, arbeidsmigranten, mensen zonder geldige verblijfspapieren en economisch dakloze mensen niet of onvoldoende worden meegeteld. Inzicht in de omvang en leefsituaties van de groep dak- en thuisloze mensen is cruciaal voor beter beleid, gericht op het voorkomen en uitbannen van dakloosheid.

ETHOS-telling

Kansfonds en Hogeschool Utrecht introduceerden de ETHOS-telling vorig jaar in Nederland.  De telling brengt op een ijkmoment het aantal en de profielen van (dreigend) dak- en thuisloze mensen gedetailleerd in kaart. Hierbij wordt dakloosheid gedefinieerd als een gebrek aan volwaardige huisvesting. Daarmee wordt niet alleen feitelijke dakloosheid in beeld gebracht, maar ook een potentieel zeer grote groep mensen die geen veilig eigen (t)huis heeft.

Holland Rijnland en de ETHOS-telling

In 2024 organiseert de regio Holland Rijnland ook een ETHOS-telling om heldere en betrouwbare cijfers van dak- en thuisloosheid te verkrijgen. Die cijfers zijn nodig voor een beleid gericht op het voorkomen en uitbannen van dakloosheid.

De eerste Nederlandse ETHOS-telling, gehouden in de regio Noordoost-Brabant, zorgde voor veel nieuwe inzichten. Dat kwam omdat negentig verschillende instanties, direct en indirect betrokken met het thema, deelnamen aan de telling. 11 april 2024 is het ijkmoment waarop wij in de regio samen gaan tellen.

Na de startbijeenkomst op 25 januari 2024 staat de werkgroep nog steeds open voor nieuwe telorganisaties die een bijdrage willen leveren aan het in kaart brengen van dak- en thuisloze mensen in de regio. Zij kunnen zich melden via: ethostelling@hollandrijnland.nl.

Film over de ETHOS-telling

Informatiesessies

In maart vinden korte informatiesessies plaats waarin wordt uitgelegd hoe de telling praktisch in zijn werkt gaat.

  • 5 maart, 10.00 – 11.30 uur, gemeentehuis Teylingen
  • 5 maart, 14.00 – 15.30 uur, gemeentehuis Alphen aan den Rijn
  • 6 maart, 10.00 – 11.30 uur, gemeentehuis Leiderdorp
  • 21 maart, 09.00 – 10.00 uur, online (link wordt na aanmelding toegezonden)

Aanmelden voor deze sessies kan via dit formulier.

Contact

Heeft u vragen over de telling? Of wilt uw organisatie mogelijk hieraan mee doen? Neem dan contact op met coördinator Karin Woltering via: ethostelling@hollandrijnland.nl of 06 – 517 632 96.

Meer informatie

Documenten

Back To Top
Ga naar de inhoud