Dak- en thuisloosheid

Om beleid goed af te stemmen op de groep dak- en thuisloze mensen, is het belangrijk om de werkelijke aard en omvang hiervan in kaart te brengen. Daarvoor doen gemeenten binnen de regio Holland Rijnland mee aan de ETHOS-telling van 2024.

In Nederland ontbreekt het zicht op de volledige groep dak- en thuisloze mensen. Dat komt omdat kinderen, vrouwen, arbeidsmigranten, mensen zonder geldige verblijfspapieren en economisch dakloze mensen niet of onvoldoende worden meegeteld. Inzicht in de omvang en leefsituaties van de groep dak- en thuisloze mensen is cruciaal voor beter beleid, gericht op het voorkomen en uitbannen van dakloosheid.

ETHOS-telling

Kansfonds en Hogeschool Utrecht introduceerden de ETHOS-telling vorig jaar in Nederland.  De telling brengt op een ijkmoment het aantal en de profielen van (dreigend) dak- en thuisloze mensen gedetailleerd in kaart. Hierbij wordt dakloosheid gedefinieerd als een gebrek aan volwaardige huisvesting. Daarmee wordt niet alleen feitelijke dakloosheid in beeld gebracht, maar ook een potentieel zeer grote groep mensen die geen veilig eigen (t)huis heeft.

Holland Rijnland en de ETHOS-telling

In 2024 organiseren gemeenten binnen de regio Holland Rijnland ook een ETHOS-telling om heldere en betrouwbare cijfers van dak- en thuisloosheid te verkrijgen. Die cijfers zijn nodig voor een beleid gericht op het voorkomen en uitbannen van dakloosheid.

De eerste Nederlandse ETHOS-telling, gehouden in de regio Noordoost-Brabant, zorgde voor veel nieuwe inzichten. Dat kwam omdat negentig verschillende instanties, direct en indirect betrokken met het thema, deelnamen aan de telling. 11 april 2024 is het ijkmoment waarop wij in de regio samen gaan tellen.

Na de startbijeenkomst op 25 januari 2024 staat de werkgroep nog steeds open voor nieuwe telorganisaties die een bijdrage willen leveren aan het in kaart brengen van dak- en thuisloze mensen in de regio. Zij kunnen zich melden via: ethostelling@hollandrijnland.nl.

Film over de ETHOS-telling

Mee doen kan nog steeds

Wil uw organisatie mee tellen op 11 april? U bent nog steeds van harte welkom. Ook als u maar een of twee mensen in beeld heeft die dak- of thuisloos zijn. Iedereen telt mee.

Contact

Heeft u vragen over de telling? Of wilt uw organisatie mogelijk hieraan mee doen? Neem dan contact op met coördinator Karin Woltering van de Gemeente Leiden via: ethostelling@hollandrijnland.nl of 06 – 517 632 96.

Disclaimer

Holland Rijnland faciliteert de informatieverstrekking voor de gemeenten en instellingen die meedoen aan de telling informatie uit kunnen wisselen. De aan de ETHOS telling deelnemende gemeenten en instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van gegevens en dragen er zorg voor te handelen in lijn met de wet- en regelgeving zoals de AVG.

Meer informatie

Documenten

Back To Top
Ga naar de inhoud