Dak- en thuisloosheid

Om beleid goed af te stemmen op de groep dak- en thuisloze mensen, is het belangrijk om de werkelijke aard en omvang hiervan in kaart te brengen. Daarvoor doen gemeenten binnen de regio Holland Rijnland mee aan de ETHOS-telling van 2024.

In Nederland ontbreekt het zicht op de volledige groep dak- en thuisloze mensen. Dat komt omdat kinderen, vrouwen, arbeidsmigranten, mensen zonder geldige verblijfspapieren en economisch dakloze mensen niet of onvoldoende worden meegeteld. Inzicht in de omvang en leefsituaties van de groep dak- en thuisloze mensen is cruciaal voor beter beleid, gericht op het voorkomen en uitbannen van dakloosheid.

ETHOS-telling

Kansfonds en Hogeschool Utrecht introduceerden de ETHOS-telling vorig jaar in Nederland.  De telling brengt op een ijkmoment het aantal en de profielen van (dreigend) dak- en thuisloze mensen gedetailleerd in kaart. Hierbij wordt dakloosheid gedefinieerd als een gebrek aan volwaardige huisvesting. Daarmee wordt niet alleen feitelijke dakloosheid in beeld gebracht, maar ook een potentieel zeer grote groep mensen die geen veilig eigen (t)huis heeft.

Holland Rijnland en de ETHOS-telling

In 2024 organiseren gemeenten binnen de regio Holland Rijnland een ETHOS-telling om heldere en betrouwbare cijfers van dak- en thuisloosheid te verkrijgen. Die cijfers zijn nodig voor een beleid gericht op het voorkomen en uitbannen van dakloosheid.

Op 11 april 2024 brachten meer dan vijftig organisaties in de regio Holland Rijnland samen dak- en thuisloosheid in kaart.

Film over de ETHOS-telling

Praat mee

Op 9 oktober presenteert Kansfonds samen met Hogeschool Utrecht de landelijke resultaten van de ETHOS-telling 2024. De publiekspresentatie vindt plaats tijdens een webinar in de ochtend van 10 oktober.

Op 21 oktober van 14-16 uur presenteren we de regionale cijfers voor Holland Rijnland. We nodigen alle organisaties die te maken hebben met het thema dak- en thuisloosheid van harte uit.

In de aanloop naar de presentatie van de cijfers organiseren we op 8 juli van 15-17 uur een ETHOS-atelier in de Nieuwe Energie in Leiden. Tijdens deze sessie staat centraal in welke vorm we na de presentatie van de cijfers samen kunnen optrekken om dak- en thuisloosheid uiteindelijk te voorkomen.

Contact

Heeft u vragen over de telling? Of wilt uw organisatie meepraten over de interpretatie van de cijfers en het vervolg? Neem dan contact op met regionaal coördinator Karin Woltering via: ethostelling@hollandrijnland.nl of 06 – 517 632 96.

Disclaimer

Holland Rijnland faciliteert de informatieverstrekking voor de gemeenten en instellingen die meedoen aan de telling informatie uit kunnen wisselen. De aan de ETHOS telling deelnemende gemeenten en instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van gegevens en dragen er zorg voor te handelen in lijn met de wet- en regelgeving zoals de AVG.

Meer informatie

Documenten

Back To Top
Ga naar de inhoud