een nieuwe busconcessie in 2023

OV-concessie Zuid-Holland Noord

De concessie Zuid-Holland Noord heeft betrekking op het busvervoer in de regio Holland Rijnland en Midden-Holland. De provincie is verantwoordelijk voor het functioneren van dit busvervoer en stuurt de vervoerder aan. Voor de huidige concessieperiode is dat Arriva. De provincie controleert de kwaliteit van het vervoer en de uitvoering volgens het contract.

 

Het contract voor de huidige concessieperiode loopt af in 2022. Al in 2018 startte de provincie samen met de twee regio’s de voorbereidingen voor de nieuwe concessieperiode. De regio’s, de inliggende gemeenten en diverse stakeholders leveren hun data en kennis aan dit traject, bijvoorbeeld over de vervoersstromen in het huidige openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer. Ook zijn (ruimtelijke) ontwikkelingen, ambities en maatschappelijke opgaven in kaart gebracht. Deze gegevens worden gebruikt bij de nieuwe concessie-uitvraag en het beleidskader met uitgangspunten.

 

Na de besluitvorming over het beleidskader met uitgangspunten, start de fase van het Programma van Eisen en het bestek. Het concept Programma van Eisen zal naar verwachting rond de zomer 2020 worden afgerond. De regio stemt de inbreng voor deze fase wederom met de gemeenten af.

 

In het eerste kwartaal 2020 besluit Holland Rijnland, samen met Midden-Holland, over het opstellen van de OV-visie. Dit is na de afronding van het beleidskader. In de OV-visie is er naast de inbreng van Holland Rijnland voor het Programma van Eisen ook ruimte voor de afstemming met het toekomstbeeld OV2040, het vervoer per spoor, knooppunten en Ketenmobiliteit. Deze OV-visie wordt een integraal onderdeel van de Regionale Strategie Mobiliteit.

 

U kunt het beleidskader en andere relevante documenten downloaden op de website www.pzh.nl/zhn.

U kunt hier de Toelichting voortgang maatregelen RIF project HOV net Zuid Holland Noord vinden.

Nieuws