Portefeuillehoudersoverleg

Elk college van Burgemeester en Wethouders (B&W) is vertegenwoordigd in de portefeuillehoudersoverleggen. In deze overleggen treffen de portefeuillehouders elkaar en worden adviezen aan het Algemeen en Dagelijks Bestuur geformuleerd. De gemeentelijke vertegenwoordigers spreken in deze overleggen niet op persoonlijke titel, maar namens de eigen gemeente.

Rol van het portefeuillehoudersoverleg

Alle voorstellen die in het Algemeen Bestuur op de agenda staan, zijn eerst besproken in het Portefeuillehoudersoverleg (PHO).

  • PHO Maatschappij
  • PHO Jeugd
  • PHO Energie Plus
  • PHO Economie en Leefomgeving Plus
  • PHO Bestuur en Middelen

Vergaderingen

De portefeuillehoudersoverleggen zijn gewoonlijk op woensdag, openbaar en telkens op een andere plek in de regio.

De portefeuillehouders komen gemiddeld vier keer per jaar bijeen. De frequentie van de PHO’s Maatschappij & Jeugd (vaak gezamenlijk) ligt hoger, namelijk op zo’n acht keer per jaar.

De leden krijgen de stukken twee weken voor de vergadering toegestuurd. De stukken zijn hier te raadplegen. De besluitenlijsten zijn hier ook te downloaden.

Back To Top
Ga naar de inhoud