Ga naar hoofdinhoud

Algemeen Bestuur

Holland Rijnland kent een bestuursmodel bestaande uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Gemeenten kiezen zelf of zij collegeleden, raadsleden of een combinatie afvaardigen in het Algemeen Bestuur.

De gemeenteraad van iedere Holland Rijnland-gemeente, wijst vertegenwoordigers aan in het Algemeen Bestuur. Deze vertegenwoordigers kennen de standpunten van de eigen gemeenteraad over voorstellen die worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Elke gemeente vaardigt twee personen af, plus een mogelijk DB-lid. Het aantal leden is echter niet van invloed op de stemverhouding | 28 kb |. Voor elke 10.000 inwoners wordt één stem uitgebracht, met een minimum van twee stemmen. Daardoor kan het aantal stemmen per gemeente variëren van drie stemmen (Zoeterwoude) tot 39 (Leiden).

Vergaderingen

Het Algemeen Bestuur vergadert vier keer per jaar. De vergaderdata en locaties vindt u in het vergaderschema. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. De agenda’s en stukken van het Algemeen Bestuur zijn hier te raadplegen.


Organogram Holland Rijnland

Organogram 2022
U kunt ook de tekstversie van het organogram bekijken.

Back To Top
Ga naar de inhoud