Dagelijks Bestuur

Holland Rijnland kent een bestuursmodel bestaande uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Het Dagelijks Bestuur van de regio is aangewezen door het Algemeen Bestuur en heeft een voorzitter. Uit elk van de drie clusters (Duin- en Bollenstreek, de Leidse regio en de Rijn- en Veenstreek) zijn momenteel twee leden voorgedragen.

Rol van het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur doet, na advisering door het portefeuillehoudersoverleg, voorstellen aan het Algemeen Bestuur of de colleges van Burgemeester en Wethouders (B&W). Ook is het Dagelijks Bestuur belast met de uitvoering van besluiten van het Algemeen Bestuur.

Elk lid van het Dagelijks Bestuur is portefeuillehouder voor één of meerdere beleidsvelden.Groepsfoto Dagelijks Bestuur
Groepsfoto Dagelijks Bestuur


Vergaderingen

Het Dagelijks Bestuur vergadert gemiddeld elke drie weken op het kantoor van Holland Rijnland in Leiden. De exacte data vindt u in het vergaderschema.


Organogram Holland Rijnland

Organogram 2022
U kunt ook de tekstversie van het organogram bekijken.

Back To Top
Ga naar de inhoud