Ga naar hoofdinhoud

Verordeningen & regelingen

De verschillende verordeningen en regelingen binnen Holland Rijnland zijn min of meer de spelregels voor de regio. Belangrijke verordeningen zijn de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland die de statuten van de organisatie vermeldt en het Programma van Afspraken die de regio in 2001 heeft gemaakt met de provincie Zuid-Holland.

Regelingen van gemeenten, provincies en waterschappen

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn verplicht om hun regelingen via Overheid.nl beschikbaar te stellen.

CategorieVerordening/Regeling
AlgemeenGeconsolideerde Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland

Gewijzigde versie in werking getreden per 01-01-2016
AlgemeenToelichting bij de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
48 kb
AlgemeenProgramma van afspraken Holland Rijnland 2002
194 kb
AlgemeenReglement van Orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland
Derde wijziging, in werking getreden per 07-06-2016
70 kb
AlgemeenVerordening inz. vaste commissies van advies (portefeuillehoudersoverleggen) aan het Dagelijks Bestuur
AlgemeenOrganisatieverordening Holland Rijnland 2022
AlgemeenInspraakverordening
AlgemeenKlachtenreglement Holland Rijnland 2008
AlgemeenAanwijzingsbesluit klachtencoördinator
AlgemeenInstructie secretaris
AlgemeenVerordening elektronische publicaties
Algemeen Rechtpositiereglement
AlgemeenRegeling algemene dienst
AlgemeenArchiefverordening 2023
FinanciënReglement op de auditcommissie Holland Rijnland 2017
192 kb
FinanciënBeheersverordening Fonds Cofinanciering
FinanciënControleverordening Holland Rijnland 2019
Financiën Financiele verordening Holland Rijnland 2019
FinanciënTreasurystatuut Holland Rijnland 2014
Financiën Legesverordening Holland Rijnland 2019
FinanciënBeheersverordening Regionaal investeringsfonds Holland Rijnland
FinanciënAlgemene subsidieverordening (ASV) 2012
FinanciënInstructie controller
Financiën Budgethoudersregeling Holland Rijnland 2018 en aanwijzingsbesluiten
Huisvesting Reglement Regionale Urgentiecommissie Holland Rijnland 2018
Huisvesting Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2024
Huisvesting Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019
Mandaat en delegatieMandaten Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019
Mandaat en delegatieReglement mandaat- machtiging en volmachtbesluiten 2014
Mandaat en delegatieDelegatie- en Mandaatbesluit 2005 Holland Rijnland
Mandaat en delegatieBesluit machtiging en volmacht voorzitter
17 kb
Mandaat en delegatieBijlage bij het besluit machtiging en volmacht voorzitter
8 kb
Mandaat en delegatieOndermandaat secretaris Wet Openbaarheid Bestuur
23 kb
Mandaat en delegatieParafenbesluit Holland Rijnland 2011
422 kb
Mandaat en delegatieMandaatbesluit Servicepunt71 / Holland Rijnland
PrivacyPrivacyreglement woonruimteverdeling Holland Rijnland
PrivacyPrivacyreglement Regiotaxi
Back To Top
Ga naar de inhoud