skip to Main Content

Verordeningen & regelingen

De verschillende verordeningen en regelingen binnen Holland Rijnland zijn min of meer de spelregels voor de regio. Belangrijke verordeningen zijn de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland die de statuten van de organisatie vermeldt en het Programma van Afspraken die de regio in 2001 heeft gemaakt met de provincie Zuid-Holland.

 

Regelingen van gemeenten, provincies en waterschappen

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn verplicht om hun regelingen via Overheid.nl beschikbaar te stellen.

Back To Top