Skip to content

Regionale Structuurvisie 2020

De Regionale Structuurvisie (RSV) geeft de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen tot 2020 weer in de regio Holland Rijnland. Deze structuurvisie heeft geen formele juridische status maar is zelf bindend richting alle 15 gemeenten, bijvoorbeeld bij het opstellen van structuurvisies bestemmingsplannen. Daarnaast biedt het een kader bij toetsing van en inbreng voor provinciale en nationale ruimtelijke plannen zoals de provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit en nationale Structuurvisie Ruimte en Mobiliteit.

Op 24 juni 2009 heeft het Algemeen Bestuur de Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland vastgesteld. Op 28 maart 2012 is door het Algemeen Bestuur ingestemd met de eerste partiële herziening.

Aanleiding herziening

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft op 24 juni 2009 de Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland vastgesteld. Op 1 april 2010 hebben de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude zich aangesloten bij Holland Rijnland. De RSV moet hierop worden aangepast.

Reikwijdte herzieningen

De eerste partiële herziening van de RSV gaat in op het gebied van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Rijnwoude en (een gedeelte van) Kaag en Braassem en de relatie van dit gebied met de omliggende omgeving. In de eerste partiële herziening RSV is alleen bestaand beleid opgenomen, zoals vastgelegd in diverse (lokale) ruimtelijke beleidstukken van de betrokken gemeenten, waaronder de Regionaal Strategische Agenda Rijnstreekberaad, Transformatievisie Oude Rijnzone en het Landschapsontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek.

Documenten

Onderstaand vindt u alle kaarten uit het document per stuk.

Nieuws

Back To Top
Ga naar de inhoud