Nieuwsbrief november 2022

Opening nieuwsbrief Holland Rijnland november 2022

Wat speelt er binnen Holland Rijnland?
Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte
van de ontwikkelingen binnen de regio.


In deze editie

  • Great Bubble Barrier genomineerd voor Earthshot Prize
  • Provincie draait bezuiniging terug voor bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek
  • Niet achterover leunen bij gunstig plaatje brede welvaart
  • Gemeenten zelf op zoek naar locaties voor duurzame opwek
  • Gemeenten Holland Rijnland tekenen voor financiering dementie cursusweek
  • Introductie proposities tijdens eerste Regiodag
  • Column: Waar hebben we het eigenlijk over?

Great Bubble Barrier genomineerd voor Earthshot Prize

Foto Bubble Barrier
In juli werd in Katwijk de Limes Bubble Barrier in gebruik genomen. Dit systeem filtert en vangt plastics op uit het rivierwater voordat deze de zee bereiken. De Nederlandse start-up The Great Bubble Barrier, die het systeem ontwikkelde, staat nu internationaal in de spotlights als één van de finalisten voor de Earthshot Prize.
Lees verder


Mobiliteit

‘Een duurzaam bereikbare regio’

Foto rotonde BollenstreekProvincie draait bezuiniging terug voor bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek

Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten 9 november om € 20 miljoen aan bezuinigingen ongedaan te maken. Dat betekent dat er weer € 47,2 miljoen beschikbaar is om de noordelijke Duin- en Bollenstreek beter bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig te maken. Gemeenten, provincie en Holland Rijnland gaan verder met het uitwerken van plannen.

Lees verder

Niet achterover leunen bij gunstig plaatje brede welvaart

Foto Otto RaspeSinds een jaar of vijf nemen steeds meer overheden brede welvaart als leidraad bij het nemen van beslissingen. Het Bruto Nationaal Product per inwoner is hierin niet langer leidend, maar juist een bredere afweging. Volgens Otto Raspe, hoofd RaboResearch Regio’s, Innovatie, Duurzaamheid en Ondernemerschap, is het niet slecht gesteld met de brede welvaart in onze regio. ‘Maar dat dat zo blijft, is niet vanzelfsprekend.’
Lees verder


Energie

‘Een energieneutrale regio in 2050’

Gemeenten zelf op zoek naar locaties voor duurzame opwek

Foto windmolensDe partners die samenwerken aan de RES Holland Rijnland hebben met elkaar afgesproken dat gemeenten de komende tijd eerst zelf verder zoeken naar geschikte locaties voor grootschalige opwek van elektriciteit met zonnevelden en windturbines.

Lees verder

Gemeenten Holland Rijnland tekenen voor financiering dementie cursusweek

Foto ondertekeningVoor degene die de diagnose dementie krijgt én voor zijn of haar mantelzorger verandert er veel. Om hen goed voor te bereiden op de tijd die voor hen ligt, is de cursusweek Beter Thuis met Dementie ontwikkeld. Tijdens het PHO Maatschappij in Oegstgeest, op 23 november, tekenden dertien gemeenten en verzekeraar Zorg en Zekerheid voor de financiering van de cursusweek in 2023.
Lees verder


Introductie proposities tijdens eerste Regiodag

Foto regiodagWoensdag 23 november vond de eerste Holland Rijnland Regiodag plaats, met de introductie van de nieuwe werkwijze in de vorm van commissies. Het thema was ‘Welke investeringsprojecten willen we de komende jaren centraal stellen?’. Holland Rijnland deed een voorzet met de formulering van enkele proposities. Het gaf bestuurders een idee waaraan de komende jaren gezamenlijk kan worden gewerkt.
Lees verder


Column Lucas Vokurka: Waar hebben we het eigenlijk over?
Lees verder

Back To Top
Ga naar de inhoud