Waar hebben we het eigenlijk over?

Foto Lucas Vokurka

Het spelletje is vast wel bekend. Met een groep mensen zit je in een kring. Je fluistert een beschrijving van een gebeurtenis of voorwerp in het oor van degene die naast je zit. Die fluistert het vervolgens weer op zijn of haar beurt door aan de persoon aan de andere zijde, enzovoort. Als de cirkel is voltooid, blijkt er meestal weinig over van het oorspronkelijke bericht. Vervang de deelnemers in de cirkel door verschillende overheidslagen, en u begrijpt al een beetje waar ik naar toe wil.

Bij een aantal berichten in de media viel het mij op hoe belangrijk het is dat overheden dezelfde taal spreken en dezelfde definities hanteren. Het welslagen van projecten of investeringen is gebaat bij eenduidige communicatie. De provincie Gelderland en het ministerie van Infrastructuur vlogen elkaar in de haren rondom afspraken over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Voor de aanleg moet stikstof worden gecompenseerd. Het Rijk kocht daarvoor zes boerderijen uit. De provincie zegt daarover niet te zijn ingelicht; het ministerie zegt dit wel te hebben gedaan. De provincie vindt dat als er boerderijen worden uitgekocht, ook de bijbehorende stallen moeten worden gesloopt. Het Rijk vindt dat dat aan de boeren is. Als het ministerie niet buigt, dan werkt provincie niet mee aan de verbreding van de snelweg. Kortom, er zat veel ruis in hetgeen was afgesproken.

Dat het ook anders kan, bleek uit de Rijksgelden die in onze regio werden binnengehaald voor investeringen in het openbaar vervoer. Van de 7,5 miljard die het kabinet vrijmaakt voor infrastructuur, landt 1,5 miljard in Zuid-Holland. Daarvan is 190 miljoen bestemd voor het OV-knooppunt rondom Leiden Centraal. Dat dat geld er komt, is volgens mij vooral gelukt omdat verschillende overheden hier wél op één lijn zitten. Allen vertellen hetzelfde verhaal over nut en noodzaak van deze investering. Die brede onderbouwing maakt het een sterk verhaal.

Spraakverwarring kan leiden tot ongewenste situaties. Het kan daarom geen kwaad om vooraf te bepalen: ‘Waar hebben we het eigenlijk over?’ Wat bedoelen we met een regiodeal? Waarover hebben we het als we integrale sturing noemen? Ik pleit ervoor om bij vergaderingen vooraf een moment in te plannen om alle definities scherp te krijgen. Zo begrijpen we elkaar beter en werken we toe naar een gezamenlijk gedefinieerd doel.

Back To Top Ga naar de inhoud