Ga naar hoofdinhoud

Introductie proposities tijdens eerste Regiodag

Woensdag 23 november vond de eerste Holland Rijnland Regiodag plaats, met de introductie van de nieuwe werkwijze in de vorm van commissies. Het thema was ‘Welke investeringsprojecten willen we de komende jaren centraal stellen?’. Holland Rijnland deed een voorzet met de formulering van enkele proposities. Het gaf bestuurders een idee waaraan de komende jaren gezamenlijk kan worden gewerkt.

De commissieleden maatschappij troffen elkaar ’s ochtends in het gemeentehuis van Oegstgeest. ’s Middags kwamen meerdere bestuurders in Leiden bijeen voor de gezamenlijke aftrap.

De afgelopen jaren zette Holland Rijnland drie belangrijke strategische koersen uit, te weten: de Regionale Omgevingsagenda (ROA), de Regionale Strategie Mobiliteit (RSM) en de Regionale Energiestrategie (RES). Om handen voeten te geven aan die strategieën, introduceerde Holland Rijnland tien proposities als ‘steen in de vijver’, met als doel reacties hierop te ontlokken. De proposities zijn concrete voorstellen voor projecten, waarin de strategische plannen worden omgezet naar werk in uitvoering. De proposities kunnen tevens de opmaat zijn voor een investeringen in de regio.

Otto Raspe, hoofd RaboResearch regio’s, gaf een introductie in wat – in zijn woorden – wellicht een goed, overkoepelend thema kan zijn voor de regio, namelijk brede welvaart. Raspe zette uiteen hoe het thema als kompas kan fungeren voor beleidskeuzen. En hij schetste hoe het is gesteld met brede welvaart binnen de regio. (Zie ook interview met Otto Raspe in deze nieuwsbrief)

Daarna vertelde Marco van de Esschert, programmamanager bij Holland Rijnland, hoe er een voorzet is gemaakt om ideeën voor investeringsopgaven een plek te geven in de proposities. In twee daaropvolgende parallelle sessies werden de proposities nader toegelicht, zoals over de ontwikkeling van de stedelijke as Katwijk-Leiden Alphen aan den Rijn. Of over doorfietsroutes, de herontwikkeling bedrijventerreinen of het Groenprogramma Nieuwe Stijl. Die sessies leverden levendige discussies op over wat nu wel of niet het domein was van Holland Rijnland, wat de opgaven zijn en hoe we die moeten uitvoeren. Veel gehoord, was de roep om verschillende proposities integraal op te pakken. En dat geldt zeker voor de wisselwerking tussen inhoudelijke thema’s en een nieuwe investeringsagenda. Algemeen gedeeld was, dat we als regio één verhaal moeten uitdragen.

De komende periode gaan de gemeenten in Holland Rijnland gezamenlijk aan de slag bij de verdere uitwerking van de proposities. In februari spreken de commissies hier verder over.

 

Foto regiodag

Back To Top