Provincie Zuid-Holland draait bezuiniging terug voor bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek

Klik om de foto te vergrotenProvinciale Staten van Zuid-Holland besloten afgelopen woensdag om € 20 miljoen aan bezuinigingen ongedaan te maken. Nu kunnen betrokken gemeenten, de provincie en samenwerkingsverband Holland Rijnland starten met het uitwerken van plannen om de noordelijke Duin- en Bollenstreek beter bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig te maken.

Oog en oor

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen: ‘Met dit besluit van de Staten kunnen we aan de slag in de regio. Vanzelfsprekend met oog en oor voor de omgeving. Door goede samenwerking in de regio bouwen we verder aan de bereikbaarheid, waarbij maatregelen voor fiets, OV en auto elkaar versterken.’

Pakket aan maatregelen voor mobiliteit

De wethouders mobiliteit van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen en de regio Holland Rijnland zijn blij met het besluit van Provinciale Staten. Gerard Mostert, dagelijks bestuurslid Mobiliteit van Holland Rijnland: ‘Er is keihard gewerkt om voor de zomervakantie een voorkeurspakket van mobiliteitsmaatregelen voor te leggen. Dit bestaat uit maatregelen voor het openbaar vervoer, het versneld aanleggen van een netwerk van ‘doorfietspaden’ en twee autoverbindingen. Hierdoor verbetert de bereikbaarheid van de regio en daarmee de leefbaarheid in de verschillende dorpen.’

Plannen deels al in de maak

De wethouders beseffen dat het werk nu pas begint. Het voorkeurspakket moet worden uitgewerkt in concrete maatregelen. Voor het openbaar vervoer en de fiets zijn deze plannen al in de maak. Nieuwe autoverbindingen die daadwerkelijk de leefbaarheid in de dorpen verbeteren, zullen nog wel wat discussie opleveren.

Betere bereikbaarheid hard nodig

De afgelopen jaren zijn er veel woningen gebouwd en waren er andere ontwikkelingen binnen en rond de Duin- en Bollenstreek. Het netwerk van wegen, straten en openbaar vervoer is onvoldoende meegegroeid. De betrokken gemeenten zijn nog steeds druk met de ontwikkeling van woningbouw, bedrijventerreinen en andere noodzakelijke maatschappelijke ontwikkelingen. Deze lijken zelfs in een stroomversnelling te komen. Ook groeien het strand- en bollentoerisme en de werkgelegenheid. Een goed plan voor de bereikbaarheid is daarom hard nodig. Want anders loopt het verkeer in de nabije toekomst steeds meer vast

Regio uitgedaagd voor nieuw plan

De provincie Noord-Holland beëindigde in 2019 de medewerking aan het project Duinpolderweg. Hierna nam de provincie Zuid-Holland het initiatief om samen met Zuid-Hollandse gemeenten aan de slag te gaan voor een alternatief. De problemen waren immers niet verdwenen. In februari 2021 omarmden Provinciale Staten van Zuid-Holland nog een plan van aanpak waarin ruim € 48 miljoen aan provinciaal geld beschikbaar kwam voor de bereikbaarheid van de noordelijke Duin- en Bollenstreek. Maar in november 2021 besloten Provinciale Staten tot een bezuiniging van 20 miljoen. Daarbij werd de deur wel op een kiertje gehouden. Door een motie werd de regio uitgedaagd om voor de zomer van 2022 met een gedragen en onderbouwd plan te komen. Op 15 juni stuurde gedeputeerde Zevenbergen het gezamenlijk opgestelde voorkeurspakket mobiliteitsmaatregelen aan Provinciale Staten. Doordat de bezuiniging nu is teruggedraaid, is er een nieuwe kans om te werken aan betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio.

Back To Top
Ga naar de inhoud