skip to Main Content

Provincie Zuid-Holland draait bezuiniging terug voor bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek

Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten 9 november om € 20 miljoen aan bezuinigingen ongedaan te maken. Dat betekent dat er weer € 47,2 miljoen beschikbaar is om de noordelijke Duin- en Bollenstreek beter bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig te maken. Gemeenten, provincie en Holland Rijnland gaan verder met het uitwerken van plannen.

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen: ‘Met dit besluit van de Staten kunnen we aan de slag in de regio. Vanzelfsprekend met oog en oor voor de omgeving. Door goede samenwerking in de regio bouwen we verder aan de bereikbaarheid, waarbij maatregelen voor fiets, OV en auto elkaar versterken.’

De wethouders mobiliteit van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen en de regio Holland Rijnland zijn blij met het besluit van Provinciale Staten. Gerard Mostert, dagelijks bestuurslid Mobiliteit van Holland Rijnland: ‘Er is keihard gewerkt om voor de zomervakantie een voorkeurspakket van mobiliteitsmaatregelen voor te leggen. Dit bestaat uit maatregelen voor het openbaar vervoer, het versneld aanleggen van een netwerk van ‘doorfietspaden’ en twee autoverbindingen. Hierdoor verbetert de bereikbaarheid van de regio en daarmee de leefbaarheid in de verschillende dorpen.’

De ontwikkelingen in de Duin- en Bollenstreek zijn de afgelopen decennia hard gegaan. Het aantal woningen is gegroeid, bedrijfslocaties zijn toegenomen, toerisme heeft een vlucht genomen en het forensisme naar Schiphol en Amsterdam is verveelvoudigd. Er is ook veel geïnvesteerd in mobiliteit: de Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding Noordwijk-Schiphol wordt ontwikkeld, fietspaden zijn opgeknapt en er zijn stations bijgekomen. Deze investeringen kunnen de explosieve groei van de mobiliteit van en naar de Duin- en Bollenstreek echter niet opvangen. Door het achterblijven van autoverbindingen loopt de regio hopeloos vast. Zeker nu er woningbouwplannen in en direct aan de Duin- en Bollenstreek tot ontwikkeling komen. Naast de bereikbaarheid, is ook de leefbaarheid en veiligheid in gevaar.

De provincie Noord-Holland beëindigde in 2019 de medewerking aan het project Duinpolderweg. Hierna nam de provincie Zuid-Holland het initiatief om samen met Zuid-Hollandse gemeenten aan de slag te gaan voor een alternatief. De problemen waren immers niet verdwenen. In februari 2021 omarmden Provinciale Staten van Zuid-Holland nog een plan van aanpak waarin ruim € 48 miljoen aan provinciaal geld beschikbaar kwam voor de bereikbaarheid van de noordelijke Duin- en Bollenstreek. Maar in november 2021 besloten Provinciale Staten tot een bezuiniging van 20 miljoen. Daarbij werd de deur wel op een kiertje gehouden. Door een motie werd de regio uitgedaagd om voor de zomer van 2022 met een gedragen en onderbouwd plan te komen. Op 15 juni stuurde gedeputeerde Frederik Zevenbergen het gezamenlijk opgestelde en gedragen voorkeurspakket mobiliteitsmaatregelen aan Provinciale Staten.

Doordat de bezuiniging nu is teruggedraaid, is er een nieuwe kans om te werken aan betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. Het voorkeurspakket dat nu op tafel ligt bestaat uit een nieuwe auto- en fietsverbinding tussen de Heereweg in Lisse en de A44. Daarnaast komt er een verkenning om een weg aan te leggen tussen de N207, nabij de steenfabriek in Hillegom – met mogelijk een aftakking naar het station – en de N206 nabij de Ruigenhoek. Een en ander moet, in samenwerking met tal van organisaties, concreet worden gemaakt. Naast dat er al veel is geïnvesteerd in het OV en fietsverbindingen is er extra geld beschikbaar voor deze vervoerswijzen.

Nieuws

Back To Top