skip to Main Content

Niet achterover leunen bij gunstig plaatje brede welvaart

Foto Otto Raspe

Sinds een jaar of vijf nemen steeds meer overheden brede welvaart als leidraad bij het nemen van beslissingen. Het Bruto Nationaal Product per inwoner is hierin niet langer leidend, maar juist een bredere afweging. Volgens Otto Raspe, hoofd RaboResearch Regio’s, Innovatie, Duurzaamheid en Ondernemerschap, is het niet slecht gesteld met de brede welvaart in onze regio. ‘Maar dat dat zo blijft, is niet vanzelfsprekend.’

Woensdag 23 november gaf Raspe, tijdens de Regiodag van Holland Rijnland, tekst en uitleg bij het thema brede welvaart. Voor deze nieuwsbrief spraken we Raspe vooraf. ‘Brede welvaart gaat over meer dan produceren, consumeren en inkomen’, omschrijft hij. ‘Bij onze researchafdeling hanteren we hiervoor elf dimensies die onder meer gaan over welzijn, veiligheid, milieu, gezondheid en maatschappelijke betrokkenheid. (red. zie figuur hieronder.) Tijdens onze onderzoeken steken we een thermometer in al die elf aspecten om een beeld te schetsen hoe het gesteld is met de brede welvaart. Dat doen we op individueel, regionaal en nationaal niveau.’

Die peilingen die Raspe en collega’s doen, is zowel gebaseerd op statistieken van het CBS als op enquêtes die worden gehouden onder een gedifferentieerde groep van zo’n tienduizend Nederlanders. ‘In die enquêtes kijken we bijvoorbeeld  wat de invloed is op het wel of niet hebben van werk of wat het betekent om in loondienst te zijn of zelfstandig. Maar we hebben ook oog voor de opgaven waarvoor een bepaald gebied staat. Zo’n situatieschets vertelt vaak het verhaal achter de cijfers. Er zijn nu eenmaal gebieden die op bepaalde vlakken achterlopen.’

Raspe hoopt dat beleidsmakers vaker gebruikmaken van gegevens omtrent brede welvaart. Op die manier kun je gericht een goede investeringsagenda samenstellen. Volgens Raspe kunnen overheden prima gebruikmaken van de gegevens van zijn afdeling. ‘Natuurlijk hebben wij als Rabobank er belang bij om goed inzicht te hebben hoe de samenleving en economie veranderen’, vervolgt hij. ‘Die kennis is essentieel voor onze investeringen. Maar we zien het ook als onze maatschappelijke rol om waar mogelijk samen met overheden op te trekken om te werken aan brede welvaart. Je ziet ook dat ondernemers het begrip in toenemende mate omarmen. Kijk maar naar inspanningen op het gebied van duurzaamheid, inclusiviteit en diversiteit.’

Uit vergelijkingen tussen provincies, blijkt de brede welvaart in Zuid-Holland het meest onder druk te staan. ‘De invloed van grootstedelijke regio’s als Den Haag en Rotterdam zijn hierop van invloed,’ legt Raspe uit. ‘Het plaatje voor Holland Rijnland steekt daarbij wel gunstiger af. Met name rondom Leiden en in de Duin- en Bollenstreek is net niveau van brede welvaart bovengemiddeld. In het oostelijk deel van de regio is dat iets lager, maar dat komt onder meer omdat wij bij onze onderzoeken ook Gouda betrekken. Dus als tussengebied in de Randstad doet Holland Rijnland het niet slecht.’

‘Maar’, waarschuwt Raspe, ‘het is niet zo dat je als beleidsmaker nu rustig achterover kan leunen. We zien dat – net als elders in Nederland – de brede welvaart afneemt. Wonen, zorgen om milieu en maatschappelijke betrokkenheid vragen om meer aandacht. In het oosten van de regio komt daar nog zorgen om persoonlijke ontwikkeling bij. Brede welvaart op de bestuurlijke agenda zetten, is dus nog steeds urgent.’

Meer weten over onderzoek Brede Welvaart in Zuid-Holland, klik hier.

Afbeelding verdeling welvaart

Back To Top