Woonwagens

Het is dringen op de woningmarkt in Holland Rijnland. Veel woningzoekenden moeten lang wachten voordat zij een passende sociale huurwoning kunnen vinden. In de huisvestingsverordening hebben gemeenten in Holland Rijnland de spelregels voor de verdeling van sociale huurwoningen vastgelegd. Dit geldt ook voor sociale huur standplaatsen en woonwagens.

Woonwensenonderzoek

In opdracht van Holland Rijnland heeft Forticon een woonwensenonderzoek gehouden onder woonwagenbewoners in de regio. Eind januari 2021 heeft Forticon het onderzoeksrapport woonbehoefte woonwagenstandplaatsen | 3,56 mb | afgerond.

Uit het rapport blijkt dat het aantal standplaatsen in Holland Rijnland op dit moment vergelijkbaar is met het landelijk gemiddelde, namelijk 1,2 per 1000 woningen. Daarnaast blijkt dat er in de toekomst behoefte is aan extra woonwagenstandplaatsen in de regio. Van de ongeveer 152 geïnterviewden gaf een derde aan op korte termijn (0 tot 5 jaar) een verhuiswens te hebben.

Uitbreiding

In Holland Rijnland zien we toenemende drukte op de woningmarkt voor veel verschillende urgente doelgroepen, terwijl de ruimte in de regio voor nieuwbouw zeer schaars is. De regio wil de komende 10 jaar 30.000 nieuwbouwwoningen realiseren. Aanvullend daarop wordt gekeken naar mogelijkheden voor de uitbreiding van het aantal standplaatsen. Daarvoor hanteren we, als richtlijn, het landelijk gemiddelde van 1,2 standplaatsen per 1000 nieuwbouwwoningen. Dat betekent dat het binnen Holland Rijnland het streven is om op termijn ongeveer 36 nieuwe standplaatsen toe te voegen. Bij de uitbreiding van het aantal standplaatsen wordt rekening gehouden met de verdeling over de gemeenten, kijkend naar het huidige aantal standplaatsen in relatie tot de totale voorraad. De gemeenten gaan hier in subregionaal verband mee aan de slag. De subregio’s bestaan uit de Leidse regio (gemeenten Leiderdorp, Leiden, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude), de Duin- en Bollenstreek (Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk) en de Rijn- en Veenstreek (gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop).

Wachtlijst woonwagenstandplaatsen

Naar aanleiding van het woonwensenonderzoek heeft Forticon B.V. in samenwerking met een groep afgevaardigden van woonwagenbewoners een nieuwe wachtlijst en puntensystematiek opgesteld, zie de nota wachtlijst regio Holland Rijnland | 599 kb |. Om te werken met het nieuwe wachtlijstsysteem is de Huisvestingsverordening gewijzigd, zie hiervoor de verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland houdende regels omtrent huisvesting (Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019) (overheid.nl).

Om in aanmerking te komen voor een woonwagenstandplaats, moet men voldoen aan het afstammingsbeginsel (uzelf, ouders en grootouders moeten aantoonbaar in een woonwagen hebben gewoond). Hiervoor kunt u zich inschrijven op de wachtlijst op de website Huren in Holland Rijnland. De wachtlijst is van toepassing op sociale-huurstandplaatsen en woonwagens in de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.

Nieuws

Back To Top
Ga naar de inhoud