Regionale Woondealtafel Holland Rijnland

De Regionale Versnellingstafel kan input leveren voor bespreking op de Regionale Woondealtafel. Als de Versnellingstafel bijvoorbeeld een aantal projecten met hetzelfde knelpunt ophaalt, waarvan de oplossing ligt in aanpassing van het beleid, kunnen zij dit agenderen op de regionale woondealtafel. Deze tafel is een bestuurlijke tafel, voorgezeten door de Gedeputeerde Wonen van de Provincie Zuid-Holland. Vaste deelnemers van deze tafel zijn de ondertekenaars van de Realisatieagenda Holland Rijnland. Op uitnodiging schuiven andere (markt)partijen aan. Deelnemers aan dit overleg monitoren de afspraken uit Regionale realisatieagenda, bespreken beleidsmatige zaken, en stellen de agenda vast richting de woondealtafel Zuid-Holland.

Nieuws

Back To Top
Ga naar de inhoud