Tekstversie infographic evaluatie Regionale Woonagenda

De evaluatie beschrijft de voortgang van de gemaakte keuzes in de Regionale Woonagenda.
De in 2019 opgezette monitor leverde belangrijke input.

Ondanks inzet van gemeenten, groeit de druk op de woningmarkt. Meer of andere inzet is nodig om die druk te verlichten.

Successen

 • Na lobby biedt Provincie 30% meer programmeerruimte. Dit was max. 100% van de behoefte. Maar niet alle plannen gaan door.
 • Tot 2030 voldoende plannen in de regio om te kunnen voorzien in behoefte.
 • Steeds meer gemeenten verwerken de doelstelling van 20% voor het middensegment in de nieuwbouwplannen.
 • De regio – als geheel – heeft voldoende sociale huur (25%) in de nieuwbouwplannen.

Aandachtspunten

 • We bouwen redelijk naar behoefte, maar er is in de regio nog vraag naar zo’n 30.000 woningen.
 • Sinds 2019 meting voortgang doelen woonagenda. Doelen niet altijd meetbaar.
 • Slechts drie gemeenten halen doelstelling. Afgelopen jaren lag de focus op sociale huurwoningen, minder op middensegment.
 • De verdeling over de regio is niet evenwichtig.

Nieuwbouw Holland Rijnland

 • Behoefte 2018: 2.568-3.101
 • Realisatie 2018: 3.048
 • Behoefte 2019: 2.530-3.400
 • Realisatie 2019: 2.184

Woningzoekende

 • Aantal 2018: 101.800
 • Actief zoekende 2018: 15.900
 • Beschikbare woningen 2018: 3.359
 • Inschrijfduur (zoektijd) 2018: 5,8 (1,5)
 • Aantal 2019: 108.600
 • Actief zoekende 2019: 25.400
 • Beschikbare woningen 2019: 2.966
 • Inschrijfduur (zoektijd) 2019: 6 (1,8)

De Regionale Woonagenda bekijkt heel Holland Rijnland en drie subregio’s met een samenhangende woningmarkt:

 • Noord: Hillegom, Lisse, Noordwijk Teylingen
 • Oost: Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop
 • West: Katwijk Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude

Jaarverslag Holland Rijnland Wonen

Druk op de woningmarkt neemt toe…

 • Toename druk op sociale huurwoningen. Doorstroming is matig.
 • Verhuizen voor huidige bewoners (overwegend 55+) steeds lastiger.
 • Woningzoekenden overwegend jonger dan 40 jaar en alleenstaand.
 • Voorraad corporaties per saldo niet toegenomen.
 • 71% van de woningen wordt regulier verhuurd, 29% aan statushouders, stadsvernieuwingsurgenten, bijzondere doelgroepen of via de urgentieregeling.

Jaarverslag Urgentiecommissie

 • Toename multiproblematiek woningzoekenden
 • Toename aanvragen medische gronden
 • Lichte afname toekenningen ‘acuut dreigende dakloosheid met kinderen
 • Nieuwe grond voor urgentie: ‘alleenstaanden die om medische en/of psychische omstandigheden niet i staat zijn tot kamerbewoning.

Urgentieaanvragen

6% vrijgekomen sociale huurwoningen toegekend via urgentieregeling.

Aanbevelingen

 • Regionale verkenning naar locaties voor tijdelijke huisvesting
 • Afspraken sociale huur en middensegment herbevestigen en monitoren
 • Inzicht in juridische instrumenten om bouw sociale huur en middensegment te versnellen
 • Aandacht voor toename eenpersoonshuishoudens en flexwonen

Nieuws

Back To Top
Ga naar de inhoud