Nieuwsbrief januari 2023

Afbeelding header nieuwsbrief

Wat speelt er binnen Holland Rijnland?
Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte
van de ontwikkelingen binnen de regio.


In deze editie

  • Elkaar vasthouden in roerige tijden
  • Behoud kinderhartcentrum
  • Werkprogramma vastgesteld
  • Aanjager uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek
  • Column: De regie pakken is niet eenvoudig

Elkaar vasthouden in roerige tijden

Foto Henri Lenferink
Het nieuwe jaar is begonnen. In deze eerste nieuwsbrief van het jaar blikken we vooruit en kijken we terug op 2022 met Henri Lenferink, burgemeester van Leiden en voorzitter van het dagelijks bestuur van Holland Rijnland.

Lees verder

Foto onderzoek babyBehoud kinderhartcentrum

Holland Rijnland pleit voor het behoud van kinderhartcentrum CAHAL in Leiden en waarschuwt voor de gevolgen van sluiting. Dat staat in de brief die de dertien gemeenten op 9 januari stuurden naar Minister Kuipers.

Lees verder

Werkprogramma vastgesteld

Afbeelding werkprogrammaNog vlak voor het kerstreces gaf het algemeen bestuur van Holland Rijnland een klap op het Werkprogramma 2022-2026. De eerder geschreven Ruimtelijke Omgevingsagenda (ROA), Regionale Strategie Mobiliteit (RSM) en Regionale Energiestrategie (RES) vormen een belangrijke basis voor dit programma. De strategieën worden nu naar uitvoering vertaald. Hierbij staat een gebiedsgerichte aanpak centraal.

Lees verder

 


Aanjager uitvoeringsprogramma Duin- en Bollenstreek

Foto Jan DijstelbloemBegin 2022 brachten de vijf gemeenten van de Duin- en Bollenstreek een Regionale Uitvoeringsagenda naar buiten. Met het document beschrijven zij de richting van de toekomst in dit gebied en formuleren zij verschillende ambities. Maar papier is geduldig. Om versneld tot daadwerkelijke uitvoering te komen, stelde de Duin- en Bollenstreek een kwartiermaker aan die deze maand van start ging.

Lees verder

Column Lucas: De regie pakken is niet eenvoudig

Lees verder
Back To Top
Ga naar de inhoud