Elkaar vasthouden in roerige tijden

Foto Henri LenferinkHet nieuwe jaar is begonnen. In deze eerste nieuwsbrief van het jaar blikken we vooruit en kijken we terug op 2022 met Henri Lenferink, burgemeester van Leiden en voorzitter van het dagelijks bestuur van Holland Rijnland.

Hoe kijkt u terug op 2022?
‘Het was een turbulent jaar. We rolden van de ene crisis in de andere. We begonnen met covid en de daaraan gerelateerde maatregelen en maatschappelijke onrust. Vervolgens brak de oorlog in Oekraïne uit. Vluchtelingen raakten op drift en werden vooral opgevangen in het oosten van Europa, maar ook al snel in het westen en dus ook in Nederland. Tegelijkertijd ontstond er een vluchtelingencrisis rondom aanmeldcentrum Ter Apel. Het was tenenkrommend om te zien dat er mensen buiten sliepen. Daarvoor moest eveneens opvang worden gecreëerd, ook in de regio Holland Rijnland. Dat was geen primaire taak van de gemeenten en ook niet van de veiligheidsregio’s, maar er moest wat gebeuren en daarom staken die, op verzoek van het Rijk, de handen uit de mouwen. In de opvang van Oekraïners, vluchtelingen en statushouders hebben we meer dan ons deel gedaan.’

Wordt die opvang in het komend jaar doorgezet?
‘Jazeker, maar we gaan het wel anders regelen. Dit jaar worden de woonregio’s verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen in plaats van de veiligheidsregio’s. Hierin zijn dan rollen weggelegd voor Holland Rijnland en het gebied rondom Gouda (Midden Holland). De concrete invulling ligt, net als nu bij de gemeenten, maar samenwerking is hierbij nuttig. Daarvoor hebben we wel ambtelijke capaciteit nodig en ik hoop dat we daarvoor bij de provincie en het Rijk kunnen aankloppen.

En dan waren er waren nog meer thema’s die afgelopen jaar de aandacht opeisten.
‘We kregen te maken met een vertrouwenscrisis in de overheid. Dat veroorzaakte grote maatschappelijke onrust. Die werd ook gevoed door de stikstofcrisis, de energiecrisis en de wooncrisis. Allemaal thema’s met een grote impact, die vragen om een antwoord. De energiecrisis kunnen we alleen het hoofd bieden als we minder energie gaan gebruiken en duurzaam produceren. Zo worden we minder afhankelijk van leveranciers waarvan we niet afhankelijk willen zijn. Hoe we daartoe moeten komen, was al aangegeven in de Regionale Energiestrategie (RES), al was de steun daarvoor niet unaniem. De RES is echter een document en het gaat natuurlijk om de uitvoering. Verder blijft de druk op de woningmarkt zeer hoog, terwijl de bouwkosten en rentes oplopen. Voor deze thema’s is duidelijk een rol weggelegd voor Holland Rijnland.’

Is dat volgens u waaraan Holland Rijnland komend jaar gaat werken?
‘Vorig jaar produceerde Holland Rijnland een aantal strategieën: de Regionale Omgevingsagenda, de Regionale Energie Strategie en de Regionale Strategie Mobiliteit. Deze gaan we nu verder concreet maken en er dan verder mee aan de slag richting uitvoering. Hiervoor doen we een beroep op fondsen van derden. Maar er is ook geld en capaciteit nodig van de gezamenlijke gemeenten.

Als het om de regio gaat, wat hoopt u voor het komend jaar?
‘Het is belangrijk dat we elkaar vasthouden, zeker in deze roerige tijden. Veel opgaven kunnen prima op lokaal niveau worden opgepakt, maar voor een aantal opgaven geldt: samen kom je verder dan individueel. Ik hoop dan ook dat gemeenten inzien dat we samen Holland Rijnland zijn en dat Holland Rijnland niet wordt gezien als dat ene clubje daar. Regionaal werken is samenwerken.

Back To Top
Ga naar de inhoud