Aanjager uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek

Foto Jan Dijstelbloem

Begin 2022 brachten de vijf gemeenten van de Duin- en Bollenstreek een Regionale Uitvoeringsagenda naar buiten. Met het document beschrijven zij de richting van de toekomst in dit gebied en formuleren zij verschillende ambities. Maar papier is geduldig. Om versneld tot daadwerkelijke uitvoering te komen, stelde de Duin- en Bollenstreek een kwartiermaker aan die deze maand van start ging.

De gemeenten Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen willen verschillende onderwerpen gezamenlijk oppakken. Denk aan verduurzamen, de ontsluiting van de Noordelijke Duin- en Bollenstreek, het versterken van de kenniseconomie, of de ontwikkeling van één regio-brand (merk). Maar samenwerken gaat niet vanzelf. Iedere gemeente heeft immers ook z’n eigen agenda met prioriteiten. En vaak genoeg ontbreekt het aan voldoende capaciteit. Kwartiermaker Jan Dijstelbloem moet dat proces vlot trekken. Hoewel hij nog maar net gestart is met deze klus, heeft hij al een redelijk beeld bij wat er op hem afkomt.

‘Eind vorig jaar maakte ik een kennismakingsrondje en woonde ik een bestuursconferentie bij’, vertelt Dijstelbloem. ‘Voor gemeenten is het niet de vraag of ze willen samenwerken. Inhoudelijk is er veel consensus wat tot een herkenbare agenda leidde. Het gaat veel over het hoe. Dat is waar een kwartiermaker om de hoek komt kijken. De opdracht is om de samenwerking voortvarend verder te brengen. Het is een samenspel tussen de gemeenten, bestuurders en ambtenaren én laten we de raadsleden, bewoners en ondernemers in de regio niet vergeten.

De gezamenlijke ambities van de vijf gemeenten laveren tussen behoud en ontwikkeling. ‘Dat zou een spanningsveld kunnen opleveren. Sommigen zien de toekomst als een kans, anderen als een bedreiging. Maar het goede behouden kan juist samengaan met gewenste en noodzakelijke ontwikkelingen richting de toekomst. Ik zie veel welwillendheid om samen te werken maar het is ook nog een zoektocht naar hoe dit te doen. De kansen voor de regio en de noodzaak om samen te werken in landelijk dossiers rondom waterkwaliteit of stikstof maakt de urgentie hoog. Alleen ga je misschien sneller maar samen kom je toch echt verder in de samenwerking tussen gemeenten, regio, provincie en rijk.

De achtergrond van Dijstelbloem, als programmadirecteur Bruggen & Kademuren in Amsterdam, lijkt niet direct aan te sluiten bij het werk in de Duin- en Bollenstreek. ‘Het is een andere inhoud en een andere dynamiek’, beaamt hij. ‘Maar het vraagstuk op organisatiegebied sluit juist wel aan: Hoe kom je bestuurlijk en ambtelijk tot een goede samenwerking, kunnen we al doende leren en ontwikkelen in de samenwerking en ondertussen de doelen dichter bij brengen in de Duin- en Bollenstreek.

Dijstelbloem is deze maand gestart in zijn nieuwe rol. Maar wanneer kun je zeggen dat de opdracht voltooid is?  ‘Ik ga eerst op zoek naar wat er al is. Zo’n zestig collega’s zijn al op dit onderwerp bezig. En er wordt al gewerkt aan een regiodeal. Kunnen we daar misschien op mee liften? Daarin ligt ook een rol voor Holland Rijnland weggelegd. Dankzij collega’s en bestuurders in de streek waarmee ik al kennis heb gemaakt, kon ik een vliegende start maken. Ik kijk uit naar het vervolg.’

Back To Top
Ga naar de inhoud