Aan de slag met het werkprogramma

Afbeelding werkprogramma
Nog vlak voor het kerstreces gaf het algemeen bestuur van Holland Rijnland een klap op het Werkprogramma 2022-2026. De eerder geschreven Ruimtelijke Omgevingsagenda (ROA), Regionale Strategie Mobiliteit (RSM) en Regionale Energiestrategie (RES) vormen een belangrijke basis voor dit programma. De strategieën worden nu naar uitvoering vertaald. Hierbij staat een gebiedsgerichte aanpak centraal.

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 21 december gingen de bestuursleden – na enkele kleine wijzigingen – akkoord met het werkprogramma. Dit programma vormt de leidraad voor de werkzaamheden in regionaal verband voor de komende jaren. Onderwerpen waarvoor het efficiënter of doeltreffender is om gezamenlijk op te trekken, worden regionaal opgepakt. Niet alle thema’s spelen in elke gemeente. Daarom wordt per vraagstuk gezocht naar optimale coalities. Dat zijn soms alle gemeenten, soms een subregio of enkele gemeenten.

Naast ruimtelijke thema’s zoals mobiliteit, wonen, energie of bedrijfsterreinen, worden door Holland Rijnland ook uitvoeringstakken gecontinueerd, zoals het Regionaal Bureau Leerrecht (een nieuwe naam, in plaats van Regionaal Bureau Leerplicht), de Regiotaxi en de Urgentiecommissie Woonruimteverdeling.

U kunt het werkprogramma hier inzien.
9,39 mb

Back To Top
Ga naar de inhoud