Nieuwsbrief oktober 2022

Header nieuwsbrief

Wat speelt er binnen Holland Rijnland?
Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte
van de ontwikkelingen binnen de regio.


In deze editie

  • Nieuw dagelijks bestuur Holland Rijnland
  • Elektriciteitsstation hard nodig
  • Van Leerplicht naar Leerrecht
  • Zoektocht naar opvangplekken
  • Holland Rijnland regiocongres ‘Terug naar de Toekomst’
  • Column: ‘Ik gun iedere overheid z’n eigen Martijn’

Nieuw Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

Installatie Dagelijks Bestuur
Holland Rijnland heeft een nieuw dagelijks bestuur. Tijdens het Regiocongres van 14 september 2022 stelden de – toen nog kandidaat – leden zich voor. Wie zijn zij, welke portefeuille hebben ze en wat zijn hun ambities?
Lees verder


Energie

‘Een energieneutrale regio in 2050’

Nieuw elektriciteitsstation hard nodig

Recentelijk berichtten verschillende media er al over: het elektriciteitsnetwerk in Nederland zit vol. Op sommige plekken zelfs overvol. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne krijgen netbeheerders een overvloed aan aanvragen voor nog méér elektriciteit. Terwijl op tal van plekken bedrijven niet kunnen bouwen of uitbreiden omdat er simpelweg geen ruimte is op het elektriciteitsnet. In Holland Rijnland worden stappen gezet om dat tij te keren, met de voorbereidingen voor een nieuw elektriciteitsverdeelstation in de Barrepolder binnen de gemeente Alphen aan den Rijn.

Lees verder

Maatschappij

‘Iedereen telt en doet mee’

Van Leerplicht naar Leerrecht

Foto Jolanda LangeveldTwintig jaar geleden startten gemeenten in Holland Rijnland met het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL). Tijdens het jubileumcongres van 14 september werd de nieuwe naam van het bureau wereldkundig gemaakt. Leerplicht is voortaan Leerrecht, een naam die beter aansluit bij de huidige werkzaamheden, waar – naast handhaving – steeds meer aandacht is om jongeren een kans te geven onderwijs te volgen.
Lees verder


Zoektocht naar opvangplekken

Foto Hans ZuidijkHoe kunnen we de opvang van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders in de regio het hoofd bieden? De veiligheidsregio Hollands Midden buigt zich over dit vraagstuk. Volgens Hans Zuidijk, directeur van de veiligheidsregio, helpt de samenwerking met Holland Rijnland in het zoeken naar oplossingen.

Lees verder

Holland Rijnland regiocongres ‘Terug naar de Toekomst’

Foto locatie regiocongresTijdens het regiocongres ontmoetten raadsleden en bestuurders uit de regio Holland Rijnland elkaar en deden inspiratie op voor de nieuw gestarte raadsperiode. Met elkaar werd gesproken over de toekomst van de regio. Dit keer met een éxtra feestelijk tintje.
Lees verder


Column Lucas Vokurka: 'Ik gun iedere overheid z'n eigen Martijn'
Lees verder

Back To Top
Ga naar de inhoud