Van Leerplicht naar Leerrecht

Jolanda LangeveldTwintig jaar geleden startten gemeenten in Holland Rijnland met het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL). Tijdens het jubileumcongres van 14 september werd de nieuwe naam van het bureau wereldkundig gemaakt. Leerplicht is voortaan Leerrecht, een naam die beter aansluit bij de huidige werkzaamheden, waar – naast handhaving – steeds meer aandacht is om jongeren een kans te geven onderwijs te volgen.

Twintig jaar geleden kregen minderjarigen bij schoolverzuim nog regelmatig te maken met het strafrecht. Vanuit de wet waren zij immers verplicht om onderwijs te volgen. Maar gaandeweg werd steeds meer duidelijk dat schoolverzuim vrijwel nooit op zichzelf staat. Straffen hielp niet om de achterliggende problematiek op te lossen. Steeds vaker kwamen de thema’s ‘leerrecht’ en ‘thuiszitters’ op de politieke agenda. Immers, hoe kan het zo zijn dat in een welvarend land als het onze duizenden kinderen geen onderwijs volgen? De RBL-consulenten bemoeiden zich dan ook steeds vaker met de complexe thuiszittersproblematiek bij minderjarigen. Niet door ouders een standje te geven, maar juist door samen met ouders, school en – indien nodig – hulpverleners te zoeken naar oplossingen.

De term leerrecht positioneert het RBL duidelijker naast het kind, in plaats van er tegenover. De RBL-consulent is adviseur van scholen en partners. Een adviseur die helpt, maar ook kritisch is als het gaat over het nakomen van afspraken en wettelijke verplichtingen.

Jolanda Langeveld is de nieuwe portefeuillehouder Maatschappij en Wonen in het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland, en heeft in die hoedanigheid het RBL onder haar hoede. Zij is blij met de nieuwe naam van het RBL. ‘De naam leerrecht past veel beter bij de huidige tijd omdat er steeds meer gekeken wordt naar de behoefte en mogelijkheden van het kind in plaats van plicht en prestatiedruk. Kortom de focus ligt op het ontwikkelingsproces en zo hoort het ook!’, aldus Langeveld.

Back To Top Ga naar de inhoud