skip to Main Content

PHO Bestuur en Middelen 07 februari 2014

01 Opening en vaststelling agenda

02 Vaststellen besluitenlijst

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven

04 #Kracht 15

05 Uitgangspunten begroting 2015
Beslispunten:

06 Verordening Bezwaarschriftencommissie
Beslispunten:

07 Begrotingswijziging Werkplan 3D

08 Rondvraag en sluiting

Back To Top