skip to Main Content

PHO Bestuur en Middelen 15 november 2017

15:00-16:35
Gemeentehuis Kaag en Braassem

01 Opening en vaststelling agenda
(15:00 – 15:05 uur)

02 Besluitenlijst PHO Bestuur en Middelen
(15:05 – 15:10 uur)
Voorstel:

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
(15:10 – 15:20 uur)

Er zijn geen ingekomen stukken of uitgaande brieven.

04 Elektronisch publiceren
(15:20 – 15:30 uur)
Voorstel:

05 Kadernota 2019
(15:30 – 16:30 uur)
Voorstel:

06 Rondvraag en sluiting
(16:30 – 16:35 uur)

Back To Top