Verkeersveiligheid blijkt hot item

Klik om de foto te vergrotenHoe streven we op termijn naar nul vermijdbare verkeersslachtoffers? Die vraag stond centraal tijdens het Themacafé Verkeersveiligheid van woensdag 25 oktober. De bijeenkomst, georganiseerd door Holland Rijnland, trok vele belangstellenden naar de Businessclub van voetbalvereniging Quick Boys in Katwijk.

Sinds begin 2017 is de Noordwijkse wethouder Dennis Salman ambassadeur Verkeersveiligheid voor de regio Holland Rijnland. In die rol opende hij het Themacafé Verkeersveiligheid. In vogelvlucht schetste hij hoe Holland Rijnland actief is op dit terrein, zoals het aanbieden van verkeerslessen, te weten de projecten School op Seef in het basisonderwijs en Totally Traffic in het voortgezet onderwijs. Salman gaf ook aan wat zijn persoonlijke drijfveer was om zich in te zetten voor veiligheid op de weg. Aan het publiek stelde hij de retorische vraag: ‘Denkt u er wel eens aan of uw fietsend kind wel veilig thuiskomt? Ik wel.’ Daarna sloot hij af met een videoboodschap van Michael Kulkens. Kulkens zoon Tommy boy overleed door een verkeersongeval omdat hij bezig was met zijn smartphone en daardoor een naderende auto over het hoofd zag. Kulkens zet zich nu in om het gebruik van smartphones in het verkeer uit te bannen. ‘Zodat niemand meer drie politieagenten aan de deur krijgt die vertellen dat er iets ergs met je kind is gebeurd.’ Een boodschap die hard binnenkwam bij de aanwezigen van het Themacafé.

Ada Aalbrecht van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland volgde daarna met een presentatie over de in september gelanceerde campagne: ‘Maak een punt van nul verkeersslachtoffers’, een ROV-initiatief in opdracht van de provincie Zuid Holland en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Aalbrecht zette uiteen hoe het ROV middelen en campagnes inzet om uiteindelijk te komen tot nul vermijdbare verkeersslachtoffers. Ook het netwerk van ambassadeurs Verkeersveiligheid speelt hierin een prominente rol. Maar ook bedrijven beginnen de campagne te omarmen, zoals Mourik wegenbouw die de banner prominent op hun vrachtwagens heeft geplaatst. Maar Aalbrecht deed ook een beroep door het thema via social media verder onder de aandacht te brengen. Als kleine geste overhandigde ze aan de aanwezigen een pin met het logo van de campagne.

SWOV staat voor Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Deze stichting kijkt op vele terreinen hoe de veiligheid op de weg beter kan en ondersteunde recentelijk het nieuwe kabinet bij het vormgeven van beleid op dit terrein. Peter van de Knaap van SWOV vroeg de aanwezigen of zij vonden dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor Verkeersveiligheid. Veruit de meesten vonden van wel. Maar toen hij een verkeersdeelnemer schetste die zich volledig aan de regels hield en zich op geen enkel punt misdroeg. Is die dan nog steeds verantwoordelijk als er iets misgaat? Van de Knaap legde uit dat het gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid van weggebruikers, overheden, auto-, motor-, of fietsfabrikanten, de rechterlijke macht en kennisinstituten. En dat die gezamenlijk de handschoen moeten oppakken, zeker nu blijkt dat het aantal verkeersgewonden en –doden na jaren van daling weer stijgt.

De laatste spreker van de avond was Mark Vermeulen, politieagent in Den Haag. Hij maakte aan de hand van enkele prikkelende stellingen duidelijk dat regels en beleid lang niet altijd het antwoord zijn op gevaarlijke situaties uit de dagelijkse praktijk. ‘Zijn scholen verantwoordelijk om ouders op te voeden als die onveilige situaties creëren als zij hun kinderen afzetten bij school?’ of ‘Bevorderen hogere boetes verkeersveilig gedrag?’  De stellingen van Vermeulen leverde levendige discussies op. Vele visies passeerden de revue. Tot concrete oplossingen leidde het niet direct, maar het toonde één ding wel aan: verkeersveiligheid is een thema dat bij velen in de regio leeft.

Hieronder kunt u de presentaties terug zien van:

Back To Top
Ga naar de inhoud