Animatiefilm Regiocongres

Holland Rijnland in cijfers

 
Aanmeldingen +/‐ 160
Aanwezig +/‐ 150
Gemiddeld cijfer Jan Dirk de Jong 8,4
Gemiddeld cijfer Jaap Modder 7
Gemiddeld cijfer regiocongres 7,67
Algemene op‐ en aanmerkingen Blijf dit doen mag vaker
  Effectieve inzet audiovisuele middelen
Goede mix informele ontmoetingen en inhoudelijk programma
Organisatie (locatie, ontvangst, catering) was prima
Tweede spreker minder relevant, zeker gezien de titel iets anders verwacht
Op welke onderwerpen zouden we samen meer kunnen bereiken dan alleen? Duurzaamheid
Openbaar vervoer
Verdelen schaarse ruimte
Bereikbaarheid
Woningbouw
Energietransitie
Transformatie sociaal domein
Branding bedrijventerreinen
Infrastructuur
Wonen

Omschrijf Holland Rijnland in één woord

Klik om de foto te vergroten

Welk woord komt als eerste bij u op bij ‘de regionale agenda 2019-2023’

Klik om de foto te vergroten

SWOT‐analyse (digitaal ingevuld)

 

Strengths

Weaknesses

Schaal Bereikbaarheid
Samenwerking Bereikbaarheid
Samen meer aankunnen OV
Centraal gelegen OV‐bereikbaarheid
Water Openbaar vervoer/wegverbindingen
Kust Tekort arbeid
Recreatie Tekort op de arbeidsmarkt
Toerisme Tekorten op de arbeidsmarkt
Toerisme Arbeidskrachten
Toerisme Gebrek slagkracht
Kennis Grenzen
Kennis Regionale samenwerking woningbouw
Groen Verkeersknelpunten
Hoogopgeleide mensen Schaarse ruimte
Verschillende culturen
Naar de kust per karrenspoor i.p.v. lightrail
Politiek draagvlak
Bescheidenheid
Eigen gemeente eerst
Ruimtegebrek
Overbevolking

Opportunity

Threats

Brexit Zeespiegelstijging
Lef en luisteren Vrije ruimte
Solidariteit Groene leefomgeving
Digitalisering Versplintering
Branchering bedrijventerreinen Beleggers‐speculanten‐grondwaterpeil
Unmanned valley Verstening
Gemeentelijke samenwerking Bereikbaarheid
Innovatie Ondermijning
Toerisme Calimero‐effect (‘zij zijn groot en wij..’)
Avond/nacht openbaar vervoer Stijging zeespiegel
Schiphol

 

SWOT‐analyse (ter plekke ingevuld)

 

Strengths

Weaknesses

Economie Tekorten woningmarkt
Kennis Bereikbaarheid
Tuinbouw Slagkracht
Leefomgeving

Opportunity

Threats

Energietransitie Bodemdaling
Bereikbaarheid Ruimteschaarste
Ruimte voor verjonging Gezondheid/luchtvervuiling
Aansluiting onderwijs met arbeidsmarkt Aansluiting jeugd
Versterking landschap Verbinding
Internationalisering Laaggeletterdheid

 

Tweets

Afbeelding tweets

Klik om de foto te vergroten


Foto-album

Back To Top
Ga naar de inhoud