PHO Bestuur & Middelen 28 september 2016

Indeling Regiomiddag

Indeling regiomiddag

01 Opening en vaststelling agenda
15:00 – 15:05 uur (5 minuten)

02 Besluitenlijsten PHO Bestuur en Middelen
15:05 – 15:10 uur (5 minuten)
Voorstel:

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
15:10 – 15:20 uur (10 minuten)

04 Stand van zaken hosting Holland Rijnland
15:20 – 15:30 uur (10 minuten)
Mondelinge toelichting

05 Tussentijdse rapportage 2016
15:30 – 15:55 (25 minuten)
Beslispunt:

06 Beheersverordening Cofinanciering
15:55 – 16:15 uur (20 minuten)

07 Cafetariamodel
16:15 – 16:55 uur (40 minuten)

  • Presentatie en discussie

08 Rondvraag en Sluiting

Borrel

Back To Top
Ga naar de inhoud