Skip to content

PHO Bestuur en Middelen 22 mei 2015

01 Opening en vaststelling agenda

02 Vaststellen besluitenlijst van 13 februari 2015

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven

04 #Kracht15
Inhoudelijke agenda Holland Rijnland 2016

05 Begroting 2016

06 Jaarrekening 2014

07 Richtlijnen samenstelling Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

08 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling

09 Eindevaluatie Uitvoering Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek

10 Rondvraag en sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud