skip to Main Content

Economie & Toerisme

Ga naar de pagina Space Cluster
Space Cluster

 • Personeel Space Cluster
 • Waarde Estec

Ga naar de pagina kantoren
Kantoren

 • Kantorenvoorraad – m2 bedrijfsvloeroppervlak
 • Kantorenvoorraad – leegstand (in m2 bedrijfsvloeroppervlak)
 • Kantorenvoorraad – percentage leegstand (in m2 bedrijfsvloeroppervlak)

Ga naar de pagina tuinbouw
Tuinbouw

 • Tuinbouw open grond – aantal bedrijven
 • Tuinbouw open grond – oppervlakte (in ha)
 • Tuinbouw onder glas – aantal bedrijven
 • Tuinbouw onder glas – totale oppervlakte in ha.
 • Bollenbroei in Holland Rijnland – productie
 • Holland Rijnland, oppervlakte (hectare) tuinbouw open grond en onder glas

Back To Top