skip to Main Content

Oppervlakte tuinbouw in hectare; zie ook het tekstalternatief

Tekstalternatief

2022, Bron: CBS

Back To Top