skip to Main Content

Oppervlakte tuinbouw in hectare; zie ook het tekstalternatief

Tekstalternatief
11 kb
2021, Bron: CBS

Back To Top