Online Themacafé over Woonruimteverdeling verkent mogelijkheden tot verbetering

Klik om de foto te vergrotenHoe is het gesteld met de Woonruimteverdeling in de regio in het licht van recente ontwikkelingen? En kunnen er in de nabije toekomst zaken anders? Daar viel genoeg over te zeggen in het Online Themacafé ‘De Toekomst van Woonruimteverdeling’. Holland Rijnland bracht op ‘de elfde van de elfde’ betrokkenen samen in het gemeentehuis van Oegstgeest. Genodigden konden de twee uur durende avond via een livestream volgen.

Ondanks dat het Themacafé door de maatregelen online was, waren er 139 deelnemers. Avondvoorzitter Hans Luiten opende de avond door de kijkers twee korte vragen in te laten vullen om zo de problematiek te accentueren. De antwoorden kwamen vlot, ‘sneller dan in Pennsylvania’, en de meeste kijkers zaten goed: jaarlijks ruim 28.000 zoekenden naar een sociale huurwoning, daar waar er nog geen 3.000 woningen beschikbaar komen. De hele avond bestond de mogelijkheid vragen te stellen via de chatfunctie, behandeld door Ben Noorlander van Holland Rijnland Wonen. Ook daar zou blijken hoezeer het onderwerp leeft.

Urgentie en contingent-regeling

Peter Hoogvliet van Holland Rijnland Wonen zette vervolgens vlug en kundig uiteen hoe het precies zit met woonruimteverdeling aan de hand van cijfers en begrippen. ‘Al met al geen vrolijk verhaal, maar wel hoe het is. Zo is duidelijk waarover we met elkaar kunnen praten.’

Daarna was het woord aan Henk van Oosterbosch, voorzitter van de Regionale Urgentiecommissie. ‘Bij de urgentieverlening komen veel criteria kijken, zoals opgenomen in de huisvestingsverordening. Van medisch tot financieel en van psychosociaal tot uitstroom van verblijf uit tijdelijke opvang wegens geweld of relatieproblematiek.’ Van de ongeveer 380 urgentieaanvragen per jaar, voldoet ongeveer de helft aan de criteria voor toekenning van urgentie.’

Directeur van De Binnenvest Emmy Klooster hield een bevlogen betoog waarin ze hamerde op de waarde van de contingent-regeling. ‘Die is goud waard. Voortkomend uit regionale samenwerkingsafspraken die corporaties, gemeenten en zorgpartijen in staat stellen een prestatie te leveren, daar waar in andere delen van het land er nog hard aan getrokken moet worden omdat het niet lukt op deze schaal afspraken te maken.’

Kim Verburg van Prodeba sloot zich daar bij aan en benadrukte het belang voor de jongvolwassenen die Prodeba opvangt. ‘Met nauwelijks of geen inkomen, weinig opgebouwde woonjaren en geen netwerk, is beroep doen op de contingentregeling ook voor hen van groot belang.’

Na een korte digitale koffiepauze bleek uit een snelle poll onder de ‘aanwezigen’ dat men het vooral belangrijk vindt dat het woonruimtesysteem rechtvaardig en doeltreffend is en dat de huidige regelingen goed zijn, maar nog wel wat aanpassingen kunnen gebruiken.

Verschil met rest van Nederland en toekomst

Hoe verhoudt Holland Rijnland zich tot de landelijke trends en ontwikkelingen? Daarover kwam André Ouwehand aan het woord. Hij werkte jarenlang aan de TU Delft en deed onderzoek naar woonruimteverdeling. Via een korte geschiedenisles over de evolutie van de verdeling benadrukte hij dat het voorlopig ingewikkelde materie zal blijven. Mede door de vele sleutels (criteria) naar de uiteindelijke echte (huis-) sleutel. Het systeem in onze regio komt grotendeels overeen met omliggende regio’s. Ouwehand komt tot de conclusie dat ‘woonruimteverdeling de doorstroming wel kan bevorderen, maar de voorraad niet kan vergroten’.

Er volgde weer een kort rondje langs de Mentimeter. De kijkers lieten blijken het belangrijker te vinden dat woonruimteverdeling vooral de verschillende doelgroepen dient dan dat het systeem simpel is. Daarnaast merkte een meerderheid op dat het voorkomen van dakloosheid een gegronde reden is voor voorrang bij toekenning van een woning en was er weinig enthousiasme over het loten bij sociale huurwoningen.

Het was tijd voor het slotstuk van de avond: de paneldiscussie. Naast alle voorgaande sprekers sloot daarbij ook aan Peter Schoonen, huurder van Robijnstaete uit Noordwijkerhout. De aanwezigen waren het eens dat de contingent- en urgentieregeling moeten blijven bestaan, maar dat er nader kan worden gekeken naar de gehele verdeling en rechtvaardigheid voor de reguliere woningzoekenden.  Portefeuillehouder Wonen van Holland Rijnland (en burgemeester van Oegstgeest) Emile Jaensch concludeert dat het belangrijk is dat we zorgen dat de sociale huurwoningen terechtkomen bij de mensen die deze op korte termijn heel hard nodig hebben. Hij benoemde daarbij nog het belang van de samenwerking tussen Wonen en Zorg en sloot daarna de avond naar tevredenheid af.

De avond is in zijn geheel terug te kijken op YouTube.

Back To Top
Ga naar de inhoud