Tekstversie factsheet laaggeletterdheid

 • Totaal aantal laaggeletterden in Nederland (16 jaar en ouder): 2,5 miljoen
 • Maatschappelijke kosten laaggeletterdheid voor Nederland: € 1,13 miljard per jaar
 • Aantal laaggeletterden in Holland Rijnland (1 op de 10 inwoners): meer dan 50.000
 • Maatschappelijke kosten laaggeletterdheid Holland Rijnland: € 22,6 miljoen per jaar

Opbouw maatschappelijke kosten laaggeletterdheid Nederland

 • Groter beroep op sociale zekerheid: € 117 miljoen
 • Hogere kosten gezondheidszorg: € 257 miljoen
 • Gemiste belastinginkomsten: € 80 miljoen
 • Meer armoede: € 95 miljoen
 • Inkomensverlies laaggeletterden: € 572 miljoen

Laaggeletterden hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en computervaardigheden. Dat geeft problemen op diverse vlakken, zoals:

 • Opvoeding
 • Volgen van onderwijs
 • Vinden en behouden van werk
 • Gezonde leefstijl
 • Maatschappelijke redzaamheid
 • Actief burgerschap

Convenant Bondgenootschap Geletterdheid Holland Rijnland

Sinds 2013 is het convenant Bondgenootschap Geletterdheid Holland Rijnland van kracht.
41 organisaties waaronder alle gemeenten van Holland Rijnland, werken samen in het voorkomen en het bestrijden van laaggeletterdheid. Afspraken in het convenant worden onder meer gerealiseerd met subsidies van het Rijk. De aanpak van laaggeletterdheid wordt verankerd in het beleid van de gemeenten.

Acties van het Bondgenootschap

 • Herkennen en doorverwijzen
 • Verankering in beleid gemeenten en regio
  • Verbinding met het sociaal domein
 • Workshops en trainingen door de Taalhuizen
 • Vereenvoudigen communicatie
 • Scholing over aanpak
 • Voorkomen laaggeletterdheid
  • Aandacht voor taalontwikkeling
  • Betrekken onderwijs
Back To Top
Ga naar de inhoud