skip to Main Content

Jaarrekening en -verslag 2016

 

U kunt de jaarstukken in zijn geheel of per onderdeel downloaden.

PUBLIEKSVERSIE: HR 2016 in beeld
(7,44 mb)

JAARSTUKKEN 2016 COMPLEET
(723 kb)

ERRATA bij de Jaarstukken
(83 kb)

JAARVERSLAG 2016

 1. Inleiding
  (110 kb)

  • Inleiding
  • Leeswijzer
  • Rekeningresultaat en bijdragen gemeenten
  • Bestuur
 2. Programma Inhoudelijke Agenda
  (291 kb)
 3. Programma Bestuur & Middelen
  (126 kb)
 4. Programma TWO Jeugdhulp
  (145 kb)
 5. Jaarverslag Programma Verantwoording
  (356 kb)
 6. Programma frictie- en transitiekosten
  (129 kb)
 7. Regionaal Investeringsfonds
  (80 kb)
 8. Paragrafen
  (180 kb)

Download het jaarverslag als één bestand
(704 kb)

JAARREKENING 2016

 1. Balans en toelichting op de balans
  (137 kb)
 2. Overzicht van baten en lasten
  (207 kb)
 3. SISA-bijlage verantwoordingsinformatie
  (91 kb)
 4. Besluit
  (68 kb)
 5. Bijlagen
  (203 kb)

  • Verrekenstaat bijdragen gemeenten
  • Overzicht bijdragen gemeenten
  • Overzicht subsidies
  • Investerings- en financieringsstaat
  • Verloopoverzicht overlopende activa
  • Staat van reserves
  • Staat van voorzieningen
  • Staat van overlopende passiva

Download de jaarrekening als één bestand
(401 kb)

Back To Top