Ga naar hoofdinhoud

Begroting & verantwoording

Het algemeen bestuur stelt jaarlijks de programmabegroting vast voor het volgend jaar.

Na afloop van het kalenderjaar vindt verantwoording plaats door middel van de jaarrekening en het jaarverslag. De jaarrekening wordt eveneens vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Jaarstukken

Begroting

Tussentijdse rapportage


Auditcommissie


Publieksversie jaarverslag

Back To Top
Ga naar de inhoud