Grote opkomst bij Regiocongres

Klik om de foto te vergrotenEen kleine tweehonderd bestuurders, raadsleden en stakeholders waren woensdag 20 september present bij het Regiocongres van Holland Rijnland. Onder de noemer ‘Ready for take off’ werd tijdens plenaire speeches en deelsessies een beeld geschetst over regionale samenwerking en wat dat oplevert. Een centrale rol was weggelegd voor de nieuwe Regionale Investeringsagenda (RIA).

In een bomvol programma kwamen vele onderwerpen rondom regionale samenwerking naar voren. Onder leiding van moderator Lars Duursma – voormalig wereldkampioen debatteren – gaven verschillende sprekers een presentatie waarbij de regio als rode draad fungeerde. Theo de Vries, directeur van Unmanned Valley, deed de aftrap met een korte uiteenzetting over de inzet van drones en het belang van de hotspot op voormalig Vliegkamp Valkenburg. Gelijktijdig volgden de aanwezigen op een videoscherm de vlucht van een kleine drone dwars door de verschillende ruimten van Unmanned Valley. Een drone die afsluitend landde op de handen van De Vries.

Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn en dagelijks bestuurslid van Holland Rijnland, ging daarna in gesprek met gedeputeerde Jeannette Baljeu over het belang van de RIA. Spies: ‘We gaan strategieën omzetten in concrete projecten. Dat kan alleen als we het samen doen. Het maakt ons ook sterker richting hogere overheden om hierin mee te doen. Het belang van water- en bodem-sturend, staan daarbij centraal. We investeren samen in duurzame welvaart.’ Deze uitspraken konden op instemming rekenen van Baljeu. Zij benadrukte op haar beurt dat uitvoering van concrete producten essentieel is. ‘Een krachtige opererende regio draagt bij aan een krachtige provincie.’

Vervolgens gaf voormalig Denker des Vaderlands en Eerste Kamerlid voor GroenLinks-PvdA, Daan Roovers, een bespiegeling over het spanningsveld tussen daadkracht en draagvlak. Je moet samen vooruit, maar verval niet in groepsdenken. Daarbij brak Roovers een lans voor het pre-mortem experiment van Daniël Kahneman. ‘Bedenk voor een gepland project het slechtst mogelijke eindresultaat Bedank daarna scenario’s waarom dat project zo fout is gelopen. De bevindingen van dit experiment neem je uiteindelijk mee om een project wél goed uit te voeren.’

Drie leden van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland – Annette Pietersen (Nieuwkoop), Tobias van der Hoeven (Oegstgeest), Kees Langeveld (Hillegom) –  sloten het plenaire deel af met hun visie op regionaal samenwerken.

Na een pauze met buffet, woonden de deelnemers één van de deelsessies bij over de thema’s mobiliteit, economie, energie en groen. Hier werd dieper ingezoomd op het onderwerp en gingen de congresgangers met elkaar in gesprek.

Het programma van het Regiocongres ‘Ready for take off’ kunt u hier teruglezen. Ook vindt u hier een verwijzing naar de pagina met presentaties en foto’s van het congres.

Back To Top
Ga naar de inhoud