Regiocongres Holland Rijnland

Ready for take off

  • Woensdag 20 september 2023
  • 17:00 uur – 22:30 uur
  • Unmanned Valley, Marinevliegkamp 356 Katwijk (voormalige vliegbasis Valkenburg)
  • Navigatie: 1e Mientlaan, 2236 ZZ Katwijk

U kunt foto’s en de presentaties van het Regiocongres terugkijken op onze pagina ‘Terugblik Regiocongres

In Holland Rijnland werken we met dertien gemeenten samen aan regionale vraagstukken. De afgelopen jaren schreven we strategieën die de basis legden voor toekomstige regionale ontwikkelingen: de Regionale Omgevingsagenda, de Regionale Strategie Mobiliteit en de Regionale Energie Strategie. Met behulp van een nieuwe investeringsagenda gaan we die strategieën concreet maken. Holland Rijnland is ready for take off. Samen maken we een start aan de hand van mooie projecten. Laat u inspireren tijdens ons Regiocongres en meld u aan via de link onderaan de pagina.

Onze aandacht gaat komende jaren uit naar verschillende vraagstukken. Bijvoorbeeld, waar we kunnen wonen en werken, hoe we die plekken bereiken en hoe we landschappen die we waardevol vinden kunnen behouden. Ook staan we stil bij opgaven als natuurherstel, klimaatadaptatie en energietransitie.

 

Unmanned Valley

Dit congres vindt plaats op een bijzondere plek in onze regio. Unmanned Valley – op de voormalige vliegbasis Valkenburg – is dé broedplaats voor dronetechnologie en -toepassingen. Het is één van de innovatieve clusters die onze regio rijk is. Overtuig uzelf tijdens het congres hoe breed toepasbaar de inzet van drones is en test uw kennis bij de dronequiz.

Naast informatief is het congres natuurlijk ook een mooie gelegenheid voor raadsleden, bestuurders en andere genodigden om elkaar te ontmoeten.

Programma

Onder voorbehoud ziet het programma er als volgt uit:

TijdProgramma
17:00 uurOntvangst (plenair)
17:30 uurOpening door dagvoorzitter Lars Duursma, directeur van Debatrix, voormalig wereldkampioen debatteren en auteur van verschillende bestsellers.
17:40 uurTheo de Vries, directeur Unmanned Valley, vertelt over de bedrijven en het onderwijs op de locatie en de samenwerking met Holland Rijnland.
17:50 uurLiesbeth Spies, lid van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland, en Jeannette Baljeu, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, gaan in gesprek over de nieuwe Regionale Investeringsagenda.
18:00 uurKennismaking met Peter van der Velden, interim-burgemeester Leiden.
18:05 uurKeynote speaker Daan Roovers, filosoof, lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks-PvdA en voormalig Denker des Vaderlands geeft een bespiegeling op de spanning tussen daadkracht en draagvlak.
18:25 uurPanelgesprek over de Regionale Investeringsagenda met drie leden van het algemeen bestuur: Annette Pietersen (Nieuwkoop), Tobias van der Hoeven (Oegstgeest) en Kees Langeveld (Hillegom). Zij gaan de dialoog aan met de zaal.
18:55 uurGroepsfoto met drone
19:00 uurBuffet
20:00 uurVier themasessies gelieerd aan de Regionale Investeringsagenda. U kunt uw keuze aangeven via onze website, zie hieronder. De vier thema’s zijn:
1. Een economisch sterke en innovatieve regio. Een sessie met de centrale vraag: ‘Hoe start ik een innovatieve hub?’ met praktijkervaring van het inmiddels gevestigde Biopartner en het nieuwe Unmanned Valley. Wat zijn de succesfactoren?

Deze sessie wordt geleid door:
Theo de Vries, directeur/programmamanager van Unmanned Valley
Thijs de Kleer, algemeen directeur Biopartner (stichting voor huisvesting startups Leiden Bio Science Park)
2. Een bereikbare en verbonden regio, een sessie over mobiliteit. Kan gedragsverandering de bereikbaarheid binnen de regio verbeteren? Wat vindt het bedrijfsleven daarbij belangrijk, en wat draagt het daar zelf aan bij?

Deze sessie wordt geleid door:
Rogier Krabbendam, directeur Public Affairs VNO-NCW West
Elske van de Fliert, mobiliteitsmakelaar Zuid-Holland Bereikbaar
3. Een groene en klimaatbestendige regio, een sessie over de verbindende elementen van ons landschap, van het holoceen tot nu. Hoe brengen we Het Nationaal Park Hollandse Duinen en het Groene Hart bij elkaar?

Deze sessie wordt geleid door:
Georgette Leltz directeur Nationaal Park Hollandse Duinen
Patricia Braaksma, Programmamanager Coördinatiebureau Groene Hart
4. Een duurzaam energie-zekere regio, een sessie over congestiemanagement. Hoe werkt ons stroomnet? Hoe erg zijn de problemen met congestie in Holland Rijnland? Wat doen de netbeheerders hieraan? En wat is het handelingsperspectief voor gemeenten?

Deze sessie wordt geleid door:
Monique Hoogwijk, Regiolead Holland Rijnland bij Alliander
Huub Halsema, Strategisch Omgevingsmanager TenneT
21:30-22:30 uurNetwerkborrel met een quiz over drones.

Parallelactiviteiten

Parallel aan het congresprogramma kunnen deelnemers even binnen lopen bij twee van onze informatiepunten.

TijdActiviteit
17:00-21:30 uurRegionale Investeringsagenda

In de ‘Kas’ van Unmanned Valley gaan adviseurs van Holland Rijnland, aan de hand van kaartmateriaal, in gesprek over de Regionale Investeringsagenda.
20:00-21:30 uurRegiodeals

In de ‘Boardroom’ gaan adviseurs van Holland Rijnland in gesprek over de beoogde Regiodeal Brede welvaart in Greenportregio’s, gericht op een duurzame en circulaire toekomst, een toekomstbestendige arbeidsmarkt en een weerbare en vitale regio.

Download het volledige programmaboek
2,98 mb

Bereikbaarheid

Er zijn voldoende parkeerplekken voor auto’s en fietsen. Bus 38 rijdt tot 18.04uur vanaf Leiden Centraal Station naar Unmanned Valley. Na afloop van het congres rijdt deze bus niet meer. Heeft u behoefte om vanaf de congreslocatie naar Leiden Centraal te worden gebracht? Stuur dan een e-mail naar communicatie@hollandrijnland.nl en geef aan of u om 20.00, 22.00 of 22.30 wilt meerijden in de pendelbus.


Back To Top
Ga naar de inhoud