Cliëntervaringsonderzoek jeugd 2019 afgerond

13 januari 2020

Jaarlijks voeren gemeenten een cliëntervaringsonderzoek uit onder jongeren en ouders die jeugdhulp ontvingen. Met dit onderzoek wordt gemeten hoe cliënten de toegankelijkheid, de kwaliteit en het effect van de jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering ervaren. De resultaten hiervan worden verzonden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Tussen mei en september 2019 hebben de gemeenten in Holland Rijnland een onderzoek uitgevoerd onder kinderen, jongeren en hun ouders. Net als voorgaande jaren is gekozen voor narratief onderzoek, waarbij de ervaring van de cliënt centraal staat en resultaten achteraf worden geduid door stakeholders.

Het cliëntervaringsonderzoek leverde dit jaar 480 reacties op: 404 van ouders en 76 van jongeren. In vergelijking met 2018 (300 respondenten) is de respons dit jaar hoog en het is bijzonder dat er voor het eerst een groot aantal (74) jongeren hebben gereageerd. Jongeren beoordelen de jeugdhulp positief (72%). Ouders zijn ook overwegend positief (58%). Het overall oordeel over de jeugdhulp is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

De resultaten ervan zijn weergegeven in vier beknopte factsheets | 2,83 mb | en een Instagram story (zie hieronder).
Van de Instagram story is ook een tekstversie beschikbaar. | 104 kb |

Back To Top
Ga naar de inhoud