Aan de slag voor waterrecreatie!

Het is vaker gezegd, het Hollands Utrechts Plassengebied heeft net zoveel te bieden als de veel bekendere Friese Meren. De kansen die er hier voor waterrecreatie liggen, moeten we verzilveren. Die ambitie werd uitgesproken tijdens het Themacafé Waterrecreatie, dat 26 september plaatsvond, al varend over de Kagerplassen.

Klik om de foto te vergroten

Waterrecreatie is meer dan een paar mensen in een bootje

Klik om de foto te vergrotenEen betere introductie op het onderwerp waterrecreatie was nauwelijks denkbaar. Tijdens een tocht op rondvaartboot De Ambiance, met een stralende zonsondergang, gaf Bart van Dijk, projectleider werkorganisatie HLT, uitleg hoe rondom de Kagerplassen allerlei initiatieven plaatsvinden om waterrecreatie verder te ontwikkelen. Hij noemde onder meer de mogelijke realisatie van een pont tussen de Zijldijk en de Zwanburgerpolder en de aanleg van een nieuw fietspad door de Boterhuispolder. En daarmee bevestigde hij alvast wat in de eerste presentatie duidelijk naar voren kwam: waterrecreatie is meer dan een paar mensen in een bootje.

Hoe kan Holland Rijnland ambities waterrecreatie verbeteren?

Klik om de foto te vergrotenNadat de Ambiance aan de Zijldijk in Leiderdorp afmeerde, opende Nanning Mol, bestuurslid van Holland Rijnland, het Themacafé. Hij stelde de alle aanwezigen de volgende twee vragen: ‘Hoe kan Holland Rijnland helpen uw ambities te verwezenlijken?’ en ‘Wat kunt u als gemeente bijdragen om die ambities te verwezenlijken?’

Waterrecreatie vergroot aantrekkelijkheid leef- en woonomgeving

Klik om de foto te vergroten‘Waterrecreatie speelt zich af op én om het water’, zette Jaap Brouwer van Waterrecreatie Nederland vervolgens uiteen. ‘Het grootste deel van de recreanten wil vooral rust en ruimte, maar er is ook een groep die de cultuurhistorie en de gezelligheid van omliggende dorpjes en steden opzoeken. En nu de economische crisis achter ons ligt, is waterrecreatie volop in de lift. Deze economische tak is goed voor een omzet van zo’n 4,5 miljard euro per jaar. Daarbij is de bouw en verkoop van boten inbegrepen. Maar een aanzienlijk deel hiervan wordt ook aan de wal besteed. Niet voor niets spreekt de provincie van de Groenblauwe Leefomgeving.’

Verder benadrukte Brouwer dat waterrecreatie meer oplevert dan een dagje vertier op het water. ‘Het gaat om de beleving, maar ook om beweging en gezondheid als je kijkt naar alle watersporten. Daarnaast vergroot een mooi plassengebied de aantrekkelijkheid als leef- en woonomgeving, wat uiteindelijk ook resulteert in een interessant vestigingsklimaat voor bedrijven. En – niet geheel onbelangrijk – speelt een goede waterhuishouding ook een rol in de klimaatadaptatie.

Hollands plassengebied meer promoten!

Klik om de foto te vergrotenPeter Groen, van het ondernemersplatform Hollandse Plassen beaamde dat het plassengebied nog te onbekend is als toeristische trekpleister. ‘Willen we daar verandering in brengen’, vertelde Groen, ‘dan moeten we de promotie van dit gebied gezamenlijk oppakken, dus provincies, regio’s, gemeenten, waterschappen en ondernemers. De verschillende initiatieven die er nu al zijn, moeten onderling goed worden afgestemd. En we moeten concrete plannen stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan een overkoepelend magazine, met één gezicht en één uitstraling. Het devies is minder lokaal en meer regionaal. Een concreet iconisch project kan daar bij helpen. Eén daarvan is het zogenaamde Dobberhuisje, een drijvend trekkershutje, voor mensen die meerdaagse vaartochten maken. Het huisje, van alle gemakken voorzien, is al in productie en zo in kleine oplagen verspreid worden over de regio. De  eerste wordt binnenkort op de Nieuwkoopse Plassen geopend.

Thematische vaarroutes

Klik om de foto te vergrotenDat het goed is om concrete projecten te beginnen en verder op te pakken, was ook de overtuiging van Kitty Hoogeboom van Bureau Bolwerk.
Dit bureau ontwikkelde verschillende thematische vaarroutes door de regio, waarbij verschillende partijen langs de vaarroute kunnen participeren. ‘We creëerden een route langs de Romeinse Limes en verschillende molens. Aanvankelijk was er nogal wat koudwatervrees bij instanties en ondernemers om hierin te participeren. Daar hebben we niet op gewacht. We zijn gewoon begonnen. En wat blijkt opeens was de interesse er wel. Mijn devies is dan ook: ga alvast iets doen, dan gaat de rest wel mee.’

Elke plas zijn eigen profiel

Klik om de foto te vergrotenBart van Dijk, die al tijdens de rondvaart sprak, pleitte ervoor dat iedere plas z’n eigen identiteit behoudt. ‘Het publiek dat de Westeinderplassen bezoekt heeft wellicht minder behoefte aan rust en natuurbeleving dan mensen die op de Nieuwkoopse Plassen varen. Dat moet je koesteren. Verder kun je ook de verbinding zoeken met het buitengebied, denk aan de Duin- en Bollenstreek, het Singelpark in Leiden of de landgoederenroute. Zorg in ieder geval dat er overal basisvoorzieningen aanwezig zijn.’

Samen betere verbindingen maken voor vaarrondes

Klik om de foto te vergrotenHelma Mathijssen, beleidsmedewerker HLT, pleitte in haar presentatie onder ander voor betere dwarsverbindingen om eenvoudiger een vaarronde te kunnen maken. ‘Tussen de Ringvaart en de Haarlemmer Trekvaart is nu alleen een verbinding in Hillegom. Op veel dwarssloten geldt een vaarverbod, afgegeven door het Hoogheemraadschap. Daar moeten we gezamenlijk gaan kijken of heropening niet mogelijk is.’

Gewoon aan de slag gaan!

In de afsluitende paneldiscussie, onder leiding van Nanning Mol, werd nogmaals benadrukt dat plannen maken prima is, maar dat er niet moet worden gewacht tot alles is uitgekristalliseerd. Ga gewoon beginnen en dan stapt de rest wel op die rijdende trein. En waar een ieder het wel over eens was, is dat de ontwikkeling van waterrecreatie een gezamenlijke inspanning vereist. Bedenk met elkaar wat te doen, los knelpunten op en versterk elkaar.

De presentaties van dit Themacafé kunt u hier nogmaals bekijken.

Back To Top
Ga naar de inhoud