Onderzoek project Shared Responsibility: sociale vaardigheden en taalbeheersing voorwaarde voor baan

Professionals en jongeren zijn het er over eens dat beheersing van de moedertaal en sociale vaardigheden de belangrijkste competenties zijn wanneer je als jongere de arbeidsmarkt betreed. Ook het kunnen omgaan met computers wordt door beiden als belangrijke vaardigheid benoemd. Dit blijkt uit onderzoek dat zes regio’s in Europa hebben uitgevoerd in het kader van project Shared Responsibility.

Shared Responsibility

De naam van het project verwijst naar de gezamenlijke verantwoordelijkheid die de partners in het project –gemeenten, onderwijs, werkgevers en (jeugd)hulpverlening- hebben voor jongeren die moeilijk aan het werk komen. Het gaat dan vooral om jongeren die om allerlei redenen geen startkwalificatie halen (diploma tenminste MBO-niveau 2, Havo of VWO). Ondanks dat deze jongeren geen diploma hebben, bezitten ze vaak wel bepaalde competenties of vaardigheden. Hoe herken je deze vaardigheden en hoe kan erkenning bijdragen aan je kansen op de arbeidsmarkt? Dat is wat het project in kaart brengt. Door met zes regio’s in Europa samen te werken kunnen kansen, ervaringen en knelpunten uitgewisseld worden. De betrokken regio’s zijn Calabria en regio Piedmont in Italië, Oost-Beieren in Duitsland, Valencia-Spanje en Den Haag en regio Holland Rijnland in Nederland.

Onderzoek

Het project is gestart in september 2016 en heeft een looptijd van twee jaar. De eerste fase van het project bestaat uit het uitvoeren van een onderzoek en het uitwisselen van best-practices. In het onderzoek is in kaart gebracht hoe professionals en jongeren aankijken tegen aanwezige en benodigde competenties om een plek op de arbeidsmarkt te vinden. Wanneer je vaardigheden niet op school hebt aangeleerd, hoe kun je ze dan opdoen? Wat vinden werkgevers belangrijk? Hoe kun jij jouw vaardigheden tonen wanneer je geen diploma’s hebt? Deze en andere vragen zijn beantwoord door 70 jongeren en 30 professionals per regio. Naast het onderzoek bespreken de regio’s de werkzame elementen van goede voorbeelden uit de zes regio’s. Nederlandse voorbeelden zijn onder andere project Buitenkans, Studio Moio uit Leiden en ‘Boris’, het project waarbij competenties van leerlingen van het praktijk- en speciaal onderwijs worden gecertificeerd.

Open Badges

Het project gaat nu de volgende fase in. In iedere regio start een pilot waarin geoefend wordt met onderscheiden van competenties bij de doelgroep. De regio’s zetten daarbij ‘open-badges’ in, een systeem dat vaardigheden door middel van een digitale ‘badge’ erkent en overdraagbaar maakt. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om onderdelen van de Entreeschool (MBO niveau 1) met behulp van deze badges te erkennen. Dat maakt een Entree-diploma meer waard! In september 2017 moet een systeem gebouwd zijn dat overdraagbaar is naar andere regio’s. Het laatste jaar van het project wordt benut om mensen die met de doelgroep werken te trainen om te werken met het systeem. In 2018 worden regionale afspraken gemaakt met alle stakeholders om het systeem te benutten. Dat vraagt om commitment van regionale partners in het onderwijs, bij werkgevers, (jeugd)hulpverlening en de lokale overheid: een gedeelde verantwoordelijkheid.

Hierbij de samenvatting van de resultaten van het onderzoek:

Back To Top
Ga naar de inhoud