Regionaal Investeringsfonds

Met het Regionaal Investeringsfonds (RIF) zet Holland Rijnland een concrete stap om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio te verbeteren. Het fonds is een belangrijke motor voor cofinanciering van specifieke regionale projecten. Voor Nederland is het RIF uniek, omdat gemeenten zelf 180 miljoen euro bijeenbrengen.

Met het Regionaal Investeringsfonds maken de gemeenten aan het Rijk duidelijk bereid te zijn om zelf te investeren in de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. Voor het fonds hanteren wij een verdeelsleutel die uitgaat van het aantal nieuw te bouwen woningen, het te realiseren aantal vierkante meters kantooroppervlak en het aantal inwoners per gemeente.

U kunt hier de Toelichting voortgang maatregelen RIF project Programma Ontsluiting Greenport vinden.

Nieuws

Back To Top
Ga naar de inhoud