Woondeal Holland Rijnland ondertekend

Op 14 maart ondertekenden bestuurders uit Zuid-Holland en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de regionale realisatieagenda’s, of regionale woondeals. Zo ook voor de regio Holland Rijnland, waar de ambitie is om 30.500 woningen te bouwen tot 2030, waarvan tweederde in het betaalbare segment.

In de realisatieagenda hebben de partijen afspraken gemaakt over hoe zij (versneld) de woningbouwopgave willen realiseren. Jolanda Langeveld, portefeuillehouder Wonen in het dagelijks bestuur van Holland Rijnland, vertegenwoordigde de regio.

Jolanda Langeveld

Back To Top
Ga naar de inhoud