Woningbouw en natuurontwikkeling Gnephoek

Gemeente, provincie, regio en waterschap gaan voor de bouw van 5.500 natuur-inclusieve woningen en de aanleg van een groot natuurgebied in de Gnephoek in Alphen aan den Rijn. Dat staat in een zogenaamde ‘bestuursovereenkomst’. Afspraken over wonen, verkeer, natuur, recreatie, water en bodem worden in oktober officieel ondertekend. Maar eerst worden ze voor reactie voorgelegd aan Provinciale Staten en gemeenteraad.

De bestuursovereenkomst is nodig om alle afspraken vast te leggen. Bij de bouw van een wijk komt namelijk het nodige kijken. Of het nu gaat over het aantal woningen en de prijs daarvan, over hoe om te gaan met bodem, water en natuur en hoe mobiliteit wordt geregeld. Het College van B&W, Gedeputeerde Staten, het Dagelijkse Bestuur van Holland Rijnland en het college van het hoogheemraadschap zijn daarom blij met deze stap.

‘Met goede afspraken maken we van dit plan een goede wijk’, zegt gedeputeerde Anne Koning. ‘Door onze handtekening onder dat hele pakket afspraken te zetten, weten we zeker dat de Gnephoek een succes wordt. We doen het uiteindelijk voor al die mensen die zo hard een woning zoeken.’

De afgelopen jaren was er veel te doen over de Gnephoek. Maar nu ligt er een plan dat voorziet in 5500 woningen en 60 hectare nieuwe natuur. Van de woningen wordt 60% betaalbaar en de helft daarvan sociale huur. Jolanda Langeveld, dagelijks bestuurder van Holland Rijnland, is trots op deze verdeling. ‘De geplande woningen in de Gnephoek zijn hard nodig. En de wijk is belangrijk om de afspraken in de Regionale Realisatieagenda, om voldoende woningen te bouwen, te halen.’

Gemeente en hoogheemraadschap werken nauw samen bij de ontwikkeling van de Gnephoek. Hoogheemraad Marjon Verkleij vindt dat essentieel. ‘Klimaatverandering zorgt voor extreem weer, droogte, wateroverlast, zeespiegelstijging, verzilting en bodemdaling. Daarom zijn water en bodem sturend bij bouwen in een laaggelegen polder als deze. Vanuit onze kennis van water en bodem kwamen we tot randvoorwaarden waardoor het wel mogelijk is om in de Gnephoek bouwen. Water krijgt de ruimte, sloten krijgen natuurvriendelijke oevers en er is genoeg berging bij heftige regenbuien. Verder wordt de dijk verhoogd. Kortom, hier staat straks een wijk die klaar is voor de toekomst.’

Het is belangrijk dat direct bij de eerste woningen en voorzieningen de bereikbaarheid goed is geregeld. Provincie en gemeente gaan samen aan de slag om dat te regelen. Voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer worden aantrekkelijke opties geboden, net als voor deelmobiliteit. Maar er is ook ruimte voor privéauto’s. Gedeputeerde Frederik Zevenbergen en wethouder Relus Breeuwsma zien allebei dat het een flinke klus wordt, maar zien hun samenwerking met vertrouwen tegemoet.

 Wethouder Gerard van As is verheugd over het resultaat. ‘Na ondertekening van de overeenkomst gaan we direct aan de slag met de Gnephoek, samen met betrokken overheden en marktpartijen. We maken onder andere een Masterplan waarin staat wat voor woningen er in de Gnephoek komen, hoe de ontsluiting wordt geregeld en waar natuur wordt ontwikkeld. Tegelijkertijd starten we een participatietraject met de omgeving en starten de ruimtelijke procedures op. Gezamenlijk maken we een prachtige wijk.’

Back To Top
Ga naar de inhoud