Verkiezingskrant in begrijpelijke taal

De Leidse wethouders Marleen Damen en Roos van Gelderen namen vorige week voor de regio Holland Rijnland de eerste exemplaren van de Verkiezingskrant in ‘gewone taal’ in ontvangst. De krant is speciaal bestemd voor stemgerechtigden die moeite hebben met lezen en schrijven. In makkelijk toegankelijke teksten wordt uitgelegd wat de Tweede Kamer doet, waar de verschillen partijen voor staan, welke verkiezingsthema’s spelen én hoe het stemmen in de praktijk werkt.

Woensdag 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Alle Nederlanders vanaf 18 jaar mogen hun stem uitbrengen. Om te bepalen op wie, moeten kiezers goed weten welke politieke partij bij hen past. Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven is dat lang niet altijd duidelijk.

Yvonne Geers, was één van hen. Nadat zij leerde lezen, schrijven én rekenen, zette zij zich in als taalambassadeur om lotgenoten te ondersteunen. Inmiddels stemt zijzelf al jaren. Geers vindt het belangrijk dat iedereen gaat stemmen. ‘Ik begrijp heel goed dat sommige mensen het lastig vinden om te gaan stemmen’, vertelt zij. ‘Je doet iets wat heel belangrijk is. Je moet eerst uitzoeken op welke partij je gaat stemmen en dan op wie. En je moet weten wáár je moet stemmen. Dat kan best een drempel zijn. Maar toch moet je stemmen, want ook jouw mening doet er toe.’

Om die reden heeft Stichting Lezen en Schrijven de Verkiezingskrant in ‘gewone taal’ uitgebracht. In korte tekstjes, illustraties en pictogrammen wordt uitgelegd wat de politieke standpunten zijn en hoe stemmen werkt.

Marleen Damen is blij met het initiatief van de verkiezingskrant. ‘Het is voor mensen zonder taalachterstand moeilijk voor te stellen, maar laaggeletterden kunnen op veel fronten slecht meekomen in de maatschappij’, vertelt zij. ‘Daarom is het goed dat zij worden geholpen bij hun democratisch recht om een stem uit te brengen. Daarmee krijgen ook zij een stem in het bepalen van de toekomst van Nederland en dus ook hun eigen toekomst.’

Roos van Gelderen is het daarmee eens. ‘Het moeite hebben met lezen en schrijven, mag geen reden zijn om niet te gaan stemmen. Om goed te bepalen wat de standpunten zijn van de verschillende politieke partijen, is de krant een prima hulpmiddel. Ook over hoe je je stem uitbrengt, geeft de krant tekst en uitleg.’

Alle Taalhuizen, bibliotheken, gemeenten en taalaanbieders die samenwerken met Stichting Lezen & Schrijven ontvingen de verkiezingskrant. Daar worden ze beschikbaar gesteld via de balies of leestafels. Het aantal verspreide kranten is beperkt, maar de Verkiezingskrant in Gewone Taal is ook te downloaden via de website van Stichting Lezen en Schrijven. Verkiezingskrant in gewone taal 2017 – Stichting Lezen & Schrijven

Back To Top
Ga naar de inhoud