Urgentiecommissie brengt jaarverslag uit

In 2017 hebben iets meer woningzoekenden een beroep gedaan op een urgentieverklaring dan het jaar ervoor. De verhouding tussen het aantal toekenningen en afwijzingen, bleef nagenoeg gelijk. Dit staat in het jaarverslag dat de Urgentiecommissie vandaag naar buiten bracht.

Foto woningen

Woningzoekenden die met spoed huisvesting in de regio Holland Rijnland nodig hebben, kunnen via de woningcorporaties een urgentieverklaring aanvragen bij het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. De Regionale Urgentiecommissie Woonruimteverdeling beoordeelt deze aanvragen aan de hand van de Huisvestingswet en de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015. In het vandaag uitgebrachte jaarverslag blikt de commissie terug op vorig jaar.

Het aantal woningzoekenden dat een beroep deed op een urgentieverklaring, nam in het afgelopen jaar met 7% toe ten opzichte van 2016 tot 350 in totaal. Die toename is waarschijnlijk een gevolg van de krapte op de woningmarkt. Door de prijsstijging van koopwoningen zit de sociale huurmarkt op slot, met als gevolg dat de wachttijden voor een sociale huurwoning oplopen. Woningzoekenden doen daarom eerder een beroep op een urgentieverklaring, een trend die naar verwachting de komende jaren doorzet.

Hoewel iets meer aanvragen, bleef het aantal toekenningen procentueel nagenoeg gelijk. De commissie signaleert wel dat er steeds vaker sprake is van multi-problematiek bij aanvragen. Dat maakte de besluitvorming voor het al dan niet toekennen van een urgentie complexer.

Het aantal alleenstaanden dat met voorrang op zoek is naar huisvesting binnen de sociale sector steeg eveneens. Dit zijn woningzoekenden die bijvoorbeeld na een relatiebreuk op zoek zijn naar huisvesting. Alleenstaanden worden in principe in staat geacht om zelf een kamer te huren.

In dit verslagjaar zijn er ook 196 stadsvernieuwingsurgenties afgegeven. Deze worden toegekend wanneer een woningcorporatie sociale huurwoningen wil slopen of renoveren waardoor de bewoners daar niet kunnen blijven wonen. Deze urgenties gelden in eerste instantie alleen voor de eigen gemeente.

De meeste urgentieaanvragen komen van inwoners uit de gemeenten Leiden, Katwijk en Alphen aan den Rijn.

Jaarverslag Regionale Urgentiecommissie Woonruimteverdeling 2017
1,67 mb

Back To Top
Ga naar de inhoud